„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Predlog praktične politike za podršku mentorskim programima u kulturi na evropskom nivou

Zajedno sa kolegama iz više evropskih zemalja, institucija kulture i obrazovnih institucija pripremili
smo predlog praktične politike za unapređenje mentorstva u sektoru kulture.

U ovom dokumentu, čijom izradom su rukovodile dr Ieva Zemite i Vita Dumpe sa Letonske akademije
za kulturu u Rigi, istakli smo niz argumenata, primera dobre prakse i relevantnih smernica za
profesionalce u oblasti umetnosti i kulture, kulturne institucije i organizacije, fakultete i univerzitete,
kao i donosioce odluka u obrazovanju i kulturi u evropskim zemljama, za aktivnije uvođenje i
razvijanje mentorskih programa.

Predlog je strukturisan u četiri celine i pripremljen za sada na engleskom jeziku:
1. Kreiranje vrednosti i deljenje znanja
2. Inovacija i digitalizacija
3. Raznolikost i održivost
4. Društvena pravda, pristupačnost i inkluzivnost u sektoru kulture
Posebno smo ponosni što su neki segmenti rada Kreativnog mentorstva u prethodnih 10 godina
navedeni kao primeri dobre prakse koji mogu biti inspirativni i značajni za širenje u drugim evropskim
kontekstima i kulturnim scenama radi jačanja kapaciteta aktera u sektoru kulture.
Deo inicijative „Redefinisanje mentorstva u menadžmentu u kulturi“ osim Kreativnog mentorstva su i
Letonska akademija za kulturu, Univerzitet u Baskiji, Univerzitet u Antverpenu, NUKU Pozorište za
decu i mlade u Talinu, dok je lider Estonska akademija za muziku i ples. Inicijativu podržava Evropska
unija kroz program ERASMUS+.
Dokument će uskoro biti objavljen u pdf formatu i slobodan za preuzimanje i distribuiranje.