„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

„Od prvog sata trajanja „Kreativnog mentorstva“ shvatio sam da će odnos između Tamare i mene biti reverzibilan. Uz mentija sam učio i ja! Pored toga što sam otkrivao nove, meni manje poznate matrice organizacije komunikacijskog tima u kojem Tamara radi, u radu smo zajedno otkrivali nove mogućnosti i dopunjavali skicirajući rešenja. Dodatno – rad sa mentijem mi je pomogao da drugačije "sortiram" iskustvo i znanje koje imam. Zahvaljujući celom procesu i alatima koje smo koristili tokom „Kreativnog mentorstva“, i ja sam postao „bolja verzija sebe“.“

Nebojša Krivokuća

Dramaturg, pisac i kreativni direktor u agenciji Communis DDB

„Meni je ova uloga zaista izazov zbog preuzete odgovornosti u smislu vremena, posvećenosti, skoncentrisanosti na potrebe mentija. U startu sam imala utisak da ćemo kroz par razgovora „razrešiti“ pitanja koja ona ima, a kod kojih bih svojim iskustvom i znanjem mogla da joj budem od koristi. No, kako je odnos napredovao ona je mene gradila kao mentora i to svojim utiscima o našem odnosu, komentarima, uvidom u to šta su joj konkretni predlozi i saveti značili; vodila me je, a ja sam se trudila da se prilagodim i da je izazivam (u najpozitivnijem smislu).“

Ivana Jovanović Arsić

Menadžerka u kulturi, osnivačica i predsednica udruženja „Kulturis“

„Sada mnogo bolje razumem šta znači biti aktivan mentor koji prati određeni sistem i snosi odgovornost za napredak, nasuprot pasivnom mentoru. Mnogo mi je drago što sam učešćem u programu „Kreativno mentorstvo“ uvideo da su to dve sasvim različite stvari.“

Nathan Koeshall

Direktor i suosnivač organizacije Catalyst Balkans

„Kroz program sam stekao veoma detaljno razumevanje svih prednosti mentorstva u praktičnom, teorijskom i ličnom smislu. Dok svako može u teoriji da razume kako izgleda mentorski odnos, njegovo razvijanje u praksi je drugačije - izazovno je, zahteva ranjivost, otvaranje i da se osećate prijatno u procesu deljenja. To iskustvo je mnogo doprinelo meni lično i smatram ga veoma vrednim.“

Riley Hammersly

Community menadžer u kompaniji Nordeus

„Izuzetno sam zadovoljna odnosnom sa mentorom, relacijama koje smo ostvarili, temama koje smo uspeli da prođemo, kao i činjenicom da sam po prvi put u profesionalnom smislu, pa i ličnom odnosu prema poslu, imala osobu koja mi je bila tu kao podrška, i neka vrsta „ličnog konsultanta“.“

Tamara Belajić

Koordinatorka komunikacija i marketing Novi Sad 2022 - Evropska prestonica kulture

„Malim koracima, projektima, idejama i usavršavanjem uspela sam da promovišem sebe i svoju biblioteku, kako u lokalnim krugovima, tako i u širim profesionalnim vodama. Naročito je to osetno u profesionalnim organizacijama, gde sam dobila značajnije uloge u upravljanju, ali i u samom kolektivu, gde se moj rad i rad biblioteke itekako vreduje i vidi.“

Bojana Petraš

Bibliotekarka, lektorka i odgovorna za zbirku stare i retke knjige u Specijalnoj biblioteci Narodnog muzeja u Zrenjaninu

PROGRAM „KREATIVNO MENTORSTVO”

Imate li potrebu da se posavetujete sa nekim za koga verujete da može da Vam pruži relevantna znanja i iskustva? Želite li da podelite izazove sa tom osobom i prodiskutujete o opcijama koje su pred Vama ili dođete do nekih rešenja na koja nikada niste ni pomislili? Zanima li Vas životna priča ljudi koje cenite – kako su došli do trenutne pozicije i kako su prevazilazili prepreke?

Ako je odgovor DA, na pravom ste mestu!

„Kreativno mentorstvo” je prvi mentorski program u Srbiji koji se bavi ličnim i profesionalnim razvojem budućih lidera u oblasti kulture. Program promoviše mentorstvo kao način doživotnog učenja i razmene znanja i iskustva između ostvarenih profesionalaca, mentora, i budućih stručnjaka, mentija. U narednih nekoliko godina, želeli bismo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva čiji će temelji počivati na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

Svaki ciklus programa omogućava da 25 mentija, budućih lidera u oblasti kulture iz raznih delova Srbije, dobije jednogodišnju podršku mentora, dokazanih profesionalaca iz različitih profesionalnih sfera. Talentovane, posvećene i angažovane mlade osobe aktivne u oblasti kulture povezuju se, preko„Kreativnog mentorstva”, sa odgovarajućim mentorima u odnosu na svoje potrebe i interesovanja. Takođe, nakon niza aktivnosti, treninga i događaja stiču uvide, kontakte i informacije do kojih sami ne bi došli.

„Kreativno mentorstvo” je neprofitnog karaktera i besplatan za učesnike, zahvaljujući brojnim pokroviteljima i partnerima programa u privatnom, javnom i civilnom sektoru, iz zemlje i inostranstva.

Uporedo sa organizacijom aktivnosti za učesnike programa, radimo na širenju ideje i prakse mentorstva kroz bazu znanja i priručnik koji su dostupni na ovom sajtu, javne programe, speed-dating događaje i debate.

Program „Kreativno mentorstvo” održava se od 2012. godine.

AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Program „Kreativno mentorstvo” aktivno traje godinu dana. U toku 12 meseci, odabrani mentiji viđaju se sa dodeljenim mentorima prosečno jednom mesečno i razgovaraju o izazovima sa kojima se sreću kao i o svojim interesovanjima. Na redovnim mesečnim sastancima u toku godinu dana, mentor pruža mentiju podršku za postizanje ciljeva, stručno usmeravanje, kao i razmenu mišljenja o budućim planovima i izazovima.

Tokom godine organizujemo niz javnih i zatvorenih obrazovnih događaja: okrugle stolove, prezentacije, predavanja i treninge, koji su namenjeni prvenstveno učesnicima programa, mentorima i alumnistima, ali i svim zainteresovanim profesionalcima iz oblasti kulture.
Obrazovni program sastoji se iz tri različite vrste treninga i predavanja:

  • o mentorstvu i ličnom i profesionalnom razvoju
  • praktične veštine, poput komunikacije, prezentacije, prikupljanja sredstava, liderstva, rada u timu
  • aktuelne i važne teme relevantne za polje umetničke i kulturne produkcije, kulturne politike, kreativnih industrija, položaja kulture u savremenom društvu i odnosa sa drugim sektorima

Javne radionice i razgovore o mentorstvu i metodologiji našeg programa, tim „Kreativnog mentorstva” organizovao je u oktobru 2017. godine u 7 gradova Srbije. Od februara 2018. godine do februara 2019. godine, u okviru četvrtog ciklusa programa, u Beogradu održano je čak 12 treninga, predavanja i okruglih stolova. Od septembra 2019. do decembra 2020. trajao je jubilarni peti ciklus programa, čijim završetkom je mreža alumnista, mentora/ki i mentija dostigla broj od 250 članova.

Važan deo programa čine formalna i neformalna okupljanja, koja stvaraju prostor za umrežavanje, uspostavljanje kontakata i saradnje između učesnika programa, mentora i alumnista.

Alumnisti svedoče koliko je to što su postali deo zajednice „Kreativnog mentorstva” bilo korisno i značajno za njih, kao i kontinuirano praćenje i podrška tima programa, pristup bazi znanja i priručnik o mentorstvu.