„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

MUSIC4CHANGE

U novembru 2022. godine, tim Kreativnog mentorstva je započeo rad na drugom Erazmus + programuMusic4Change.

Glavni ciljevi ovog projekta su unapređenje kvaliteta doktorskog obrazovanja iz oblasti muzike kroz inovativnu i interdisciplinarnu nastavu i učenje, i davanje doprinosa održivom razvoju fokusirajući se na ulogu muzike i umetnost. Projekat će rezultirati nizom digitalnih i kombinovanih resursa za učenje koji su namenjeni studente doktorskih studija, uključujući međusektorski mentorski program. Ovi resursi za učenje biće deo novog Kurikuluma za promene u doktorskom obrazovanju (C4C) koji će poslužiti kao inovativni model za doktorsko obrazovanje u oblasti umetnosti kako nacionalno tako i širom Evrope.

Tim Kreativnog mentorstva radide na kreiranju inovativnog i prvog ikada mentorskog programa za studente doktorskih studija u oblasti muzike, u okviru kog de im biti ponuđen rad na ličnom i profesionalnom razvoju, koji de im pomodi u procesu tranzicije iz akademskog u radno/tržišno okruženje. Mentorski program počede zvanično u januaru 2024. godine, nakon nekoliko meseci pripreme , a među aktinostima u istoj godini imademo i Internacionalnu letnju školu, kao i Living Lab radionice u Austriji.
Od 19. do 23. juna 2023. god. uspešno je održana prva Letnja škola i Mentorski hab u Bergenu, gde su učesnici radionica mogli da saznaju više o našem radu i mentorskom programu.

Nosilac projekta je Univerzitet u Bergenu, a pored Kreativnog mentorstva, partneri na projektu su i Univerzitet u Edinburgu, Univerzitet u Groningenu, privatni Univerzitet za muziku Gustav Maler, Aristotel Univerzitet iz Soluna i Evropski muzički savet iz Bona.

Mnogo se radujemo početku rada na projektu Music 4 Change i tome što de naredne 3 godine doneti!