„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

MENTORSKI PROCES

Zaronite dublje u značenje mentorskog odnosa, pravila igre, njegove faze i karakteristike.

Šta je mentorski odnos?

Mentorski odnos predstavlja uspostavljanje istinske interakcije između osobe koja ima znanje i iskustvo i želi da ga podeli sa manje iskusnom osobom u jasno definisanom i unapred utvrđenom vremenskom okviru.

U mentorskom odnosu jasno razumevanje uloge kod obe strane ima veliki uticaj na uspeh celokupnog procesa. Veoma je bitno da se jasno i precizno definišu očekivanja koja se imaju od ovog odnosa, kako bi se izbegla razočaranja.

Za kvalitetan mentorski odnos bitno je da su i mentor i menti posvećeni svom odnosu na način koji je njima najprihvatljiviji. Veoma je važno da uvek postoji svest o široj slici jer promene koje pravimo u jednoj sferi života neminovno utiču i na druge oblasti u životu.

*Kako bi se tokom mentorskog odnosa postigao cilj i ostvario rezultat, neophodni su iskrenost, otvorenost i poverenje.

Ono što ovu relaciju čini jedinstvenom, u poređenju sa mnogim drugim međuljudskim vezama, je asimetričan odnos između mentora i mentija, koji je stalno usmeravan potrebama, očekivanjima i ciljevima mentija.

Uloga mentora je da bude sagovornik i vodič kroz lični i profesionalni razvoj mentija, kao i podrška u teškim situacijama, ne tražeći ništa za uzvrat. Mentor je vođen željom da podeli svoje znanje, a ne da promoviše sebe. Motivacija mentora proizilazi iz posmatranja kako se drugi razvijaju na ličnom planu.

Kako pronaći mentora?

Mentora možete pronaći samostalno ili kroz neki od mentorskih programa.

Pre nego što krenete u samostalnu potragu za mentorom, trebalo bi da dobro razmislite zbog čega vam je potreban mentorski odnos, i kakav mentor vam je potreban. Nakon definisanja ciljeva, locirajte pojedince/organizacije/institucije/kompanije koje odgovaraju profilu vašeg idealnog mentora. Osim toga, možete učestvovati i u otvorenim radionicama i događajima na kojima je moguće sresti potencijalne mentore. Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, uvek se možete obratiti timu Kreativnog mentorstva.

Definisanje ciljeva

Preduslov za uspostavljanje uspešnog mentorskog odnosa je definisanje ciljeva koje želite da ostvarite tokom ovog procesa. Glavni cilj treba da bude jasan, merljiv, smislen, vremenski definisan, uzbudljiv, da doprinosi široj slici, i da Vam njegovo ostvarenje pričinjava zadovoljstvo. Konkretan cilj jedino ima smisla kada nije važan sam po sebi, već kada kroz njegovo ostvarenje dobijate nešto više – ako se približavate svojoj viziji. Vaši ciljevi će se menjati i razvijati kroz rad sa mentorom, ali je od velike važnosti da u proces uđete sa što konkretnijom slikom o tome šta želite da postignete.

Kratak vodič za definisanje ciljeva pronađite u Alatima.

Prvi susret

Prvi susret je veoma važan jer, osim što služi za upoznavanje i stvaranje poverenja, on postavlja polaznu tačku za razvijanje celokupnog procesa. Iz tog razloga, i mentor i menti bi trebalo da razmisle o tome šta očekuju od mentorskog odnosa, kako mogu da mu doprinesu i koje su tačno njihove potrebe.

Ukoliko ne „kliknete“ istog trenutka, nemojte da paničite – izgradnja i razvoj bilo kog odnosa zahtevaju vreme i ulaganje; redovnim viđanjem ćete postepeno graditi međusobno poverenje i otvorenost.

Druga stvar o kojoj je veoma važno razgovarati na prvom sastanku su „pravila igre”: šta jeste, a šta nije dozvoljeno u toku mentorskog odnosa. Neophodno je otvoreno razgovarati i povesti računa o poštovanju, diskreciji, definisanju nepoželjnih tema i o komunikaciji van sastanaka. Pogledajte Alat „Pravila igre” koji Vam može poslužiti kao podsetnik tokom mentorskih sastanaka.

Konačno, dogovorite unapred strukturu i učestalost sastanaka. Više o tome pročitajte na stranici „Mentorski sastanci”.

Procenjivanje „ovde i sada“

Nakon osnovnog upoznavanja, drugi susret bi trebalo iskoristiti za mapiranje trenutne pozicije mentija kada je u pitanju njegovo profesionalno polje i lični razvoj, kao i znanja, veština, resursa i kontakata koje trenutno poseduje. U ovoj fazi važno je što preciznije proceniti trenutni položaj samog mentija kao polaznu tačku. Prilikom mapiranja, mentorova podrška u postavljanju pitanja i sagledavanju šire slike je od suštinskog značaja.

Odlučivanje o „tamo i onda“

Neophodno je da obe strane otvoreno prodiskutuju i dogovore se šta žele da ostvare, kako po pitanju rezultata tako i vremena u kome će se ti rezultati ostvariti. Pod pojmom „diskutovati” se misli da će mentor pomoći mentiju da odluči šta želi, a menti bi trebalo da otvoreno razgovara o svojim ciljevima i viziji.

Menti bi trebalo da razmotri raskorak između trenutne i željene situacije i odluči koje opcije su moguće kako bi se postigla željena situacija. Najpodesnije opcije treba uzeti u razmatranje i kombinovanjem tih rešenja može da se napravi spisak važnih razvojnih oblasti, tema za sastanke i, u slučaju da je to relevantno, mentijevog plana ključnih aktivnosti za učenje i razvoj.

Izgradnja mosta

U ovoj fazi, koja najduže traje, menti je odgovoran za implementaciju plana aktivnosti i postavljanja tema za razgovore relevantne za njegov/njen razvoj. Mentorov doprinos u ovoj fazi je da omogući podršku mentiju, podeli svoja znanja, iskustva i perspektive i pruži konstruktivne povratne informacije. Tokom ovog perioda, važno je da mentor mentiju:

a) pomogne da se suoči sa preprekama i prevaziđe ih,

b) pomogne da menti odluči da li ciljevi treba da se blago izmene ili bi metod za njihovo ostvarivanje trebalo da se poboljša ili promeni,

c) pomogne u osnaživanju osećaja vlasništva nad ciljevima,

d) ojača otpornost na iskušenja i podstakne istrajnost.

 

Efikasna pomoć od mentora je ne samo u deljenju znanja, već i u postavljanju pitanja koja podstiču celokupno sagledavanje relevantnih faktora, a istovremeno fokusiraju mentija na željeno usmerenje.

Voleti neuspehe

Filozofija koju Kreativno mentorstvo zastupa je da ni život ni mentorski odnos nisu procesi uspeha, već procesi učenja. Ako posmatrate mentorstvo na taj način, imaćete manje straha i stresa oko pitanja kao što su:

Da li ću uspeti da podržim mentija?

Da li ću biti dovoljno interesantan/a mentoru?

Šta ako naš odnos bude razočaravajući?

Samim tim ćete iskrenije, otvorenije i hrabrije pristupiti procesu interakcije sa, do sada, nepoznatom osobom. Od svake osobe, čak i ako ona nije naš mentor ili menti iz snova, možemo naučiti nešto novo, steći drugačiju perspektivu u odnosu na našu trenutnu poziciju i otkriti drugačiji način razmišljanja. Važno je da mentorski par gaji međusobno poštovanje i da ima poverenja u mentorski proces razmene i učenja.

Kako završiti mentorski odnos?

Iako ćemo mnoge ljude čitavog života smatrati mentorima, formalni mentorski odnos ima rok trajanja, prethodno utvrđen između mentora i mentija. Poslednji sastanak trebalo bi iskoristiti za sumiranje mentorskog odnosa, osvrt na proces, finalne sugestije i komentare mentora i mentija. Ova faza je izrazito važna kao prekretnica i mogućnost za dalje učenje, zbog čega joj je potrebno posvetiti dodatnu pažnju. U planiranju završnog sastanka mentorskog odnosa, pogledajte i „Planiranje završnog sastanka” na stranici Alati.

Ukoliko ste sada prvi put čuli za mentorstvo, prvo pročitajte ovaj tekst.

Isplanirajte svaki mentorski sastanak uz praktične korak-po-korak savete

Istražite i razvijajte vaš mentorski odnos uz primere i predloge alata koje možete da koristite na sastancima.