„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

  +38163582818
  info@kreativnomentorstvo.com

  TIM „KREATIVNOG MENTORSTVA”

  Projektni tim čini 6 osoba koje vode program „Kreativno mentorstvo” i koje aktivno i posvećeno rade na daljem razvoju i održivosti programa. Tim aktivno sarađuje sa ETC grupom, koja je pokrenula projekat, kao i sa Savetodavnim odborom, koji pomaže programu da se razvija u željenom smeru.

  Dragana Jevtić

  Osnivačica i direktorka

  Iz radoznalosti i žeđi za znanjem i iskustvom, Dragana je živela, studirala i radila u Sjedinjenim američkim državama (Njujorku, Kaliforniji i na Floridi), Francuskoj i na Kipru. Posle 10 godina života u inostranstvu, odlučila je da se vrati nazad u Beograd 2000. godine. Diplomirala je međunarodno poslovanje na Državnom univerzitetu u Kaliforniji sa najvišim ocenama. U Beogradu je pohađala UNESCO master studije Kulturne politike i menadžmenta na Univerzitetu umetnosti. Radila je u međunarodnim okvirima i u Srbiji za više kompanija i organizacija na poslovnom razvoju i međunarodnoj saradnji, između ostalog za Ambasadu Švedske u Beogradu i Turističku organizaciju Srbije. Posle dužeg staža u poslovnom svetu, odlučila je da se usmeri na ono što ipak najviše voli: svet umetnosti i kulture i jedan je od pokretača „Kreativnog mentorstva”.

  Dr Višnja Kisić

  Osnivačica i savetnica za razvoj i edukaciju; članica Savetodavnog odbora

  Dr Višnja Kisić je suosnivačica programa “Kreativno mentorstvo” i menadžerka za razvoj i edukaciju programa od 2012. godine, i strastvena zagovornica mentorstva, kontinuiranog učenja, deljenja i saradnji. Po obrazovanju je istoričarka umetnosti, master kulturne politike i menadžmenta, i doktor nauka studija nasleđa, aktivna istovremeno kao istraživač, praktičar i edukator. Fokus njenih istraživanja i ekspertize su politike, političnost i društvena uloga nasleđa i kulture. Docentkinja je na Fakultetu za sport i turizam, predavač na UNESCO MA programu za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, gostujući predavač na Univerzitetu Lion 2 (Francuska), Univerzitetu Upsala (Švedska) i Akademiji kulturnog menadžmenta Gete Instituta.

  Jelena Mihajlov

  Menadžerka programa

  Jelena Mihajlov je završila osnovne studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i master studije Teorije kulture na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je trenutno doktorankinja na smeru Studije kulture i medija. Ima značajno neformalno obrazovanje, organizacione i istraživačke kompetencije u kulturi, kao i iskustvo u projektnom menadžmentu u civilnom, kao i u javnom sektoru. Jedna je od osnivača organizacije KulturKick iz Zrenjanina. Učestvovala je na više međunarodnih projekata i foruma koji se bave kulturnom raznolikošću i uspostavljanjem intarkulturne saradnje i dijaloga. Neke od oblasti njenog interesovanja su regionalna saradnja u kulturi u Jugoistočnoj Evropi, posebno u regionu Zapadnog Balkana, kulturna politika sa fokusom na kulture manjina i inkluzija osetljivih društvenih grupa kroz kulturu i umetnost.

  Milana Vojnović

  PR menadžerka

  Tokom studija francuskog jezika, dobila je priliku da se upozna sa koordinacijom projekata i na poziciji koordinatora Festivala srednjoškolskog frankofonog pozorišta u Beogradu tokom četiri godine. Dok je bila na ovoj poziciji, Milana se zainteresovala sa komunikacije i društvene mreže kao sredstvo za povezivanje ljudi i skretanje pažnje na inicijative koje ohrabruju međukulturalnih dijalog i razmenu. Kasnije je u tom pravcu i usmerila svoj profesionalni put – pisala je o pozorištu u Belgiji, bila je deo uredničkog tima omladinskog portala Hoću u pozorište i asistentkinja urednice portala Remarker Media. Vođena željom da se upozna sa svim dimenzijama komunikacija, vrlo rado učestvuje u različitim projektima i programima neformalnog obrazovanja sa ciljem da svoje veštine razvije u različtim okruženjima i da pronađe što bolji i efikasniji način da prenese važne poruke.

  Daša Spasojević

  Menadžerka mreže mentora

  Daša je arhitekta sa dodatnim obrazovanjem u oblasti socijalnih i političkih nauka životne sredine. Pokreće je način na koji tehnologija i umetnost utiču na promene i interakcije različitih pogleda na svet. Prilika da živi, radi i studira u različitim socio-ekonomskim i kulturnim sredinama (Srbija, Velika Britanja, Belgija i Holandija) uticala je na njen pogled na kompleksnost sveta i medjuljudskih odnosa, kao i važnost interdisciplinarnog pristupa i kolaboracije.

  Tatjana Nikolić

  Programska saradnica

  Master je menadžmenta u kulturi i medijima. Završila je osnovne i master studije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu kao najbolja studentkinja na klasi. Tatjana izlaže na različitim događajima u sferi ženskog kulturnog aktivizma, omladinskih inicijativa, civilnog sektora i kulture, vodi program za afirmaciju ženskog stvaralaštva FEMIX, pripremila je prvi rok kamp za devojčice u ovom delu Evrope i nedavno joj je iz štampe izašla studija “Rodni odnosi na alternativnoj muzičkoj sceni Srbije i regiona” u izdanju Zavoda za ravnopravnost polova AP Vojvodine. Članica je Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije, gde predsedava Savetom za ravnopravnost i inkuzivno društvo.