„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

MEDJUNARODNI PROJEKTI

Kreativno mentorstvo ved 10 godina uspešno sprovodi mentorske programe u Srbiji, region Zapadnog Balkana,kao i u inostranstvu.

2020. godinu je obeležio projekat Transforming the Region One Conversation at A Time – Inspiring Youth Cultural Cooperation. To je prvi regionalni projekat organizacije podržan od strane Regionalne kancelarije za omladinsku saradnju – RYCO i Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih nacija.

Ponosni smo jer je rad organizacije sve prepoznatiji, a od 2021. Godine tim Kreativnog mentorstva postao je deo dva različita Erazmus+ projekta – Reinventing Mentoring in Arts Management (REMAM) i Music4Change.

Međutim, to nije sve- u 2023. Kreativno mentorstvo se udružilo sa projektom Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan koji finansira Evropska unija, a sprovode UNESCO, British Council i Italijanska agencija za razvojnu saradnju, u okviru kog de realizovati nove mentorske programe za profesionalce iz oblasti kulture, umetnosti i kreativnih industrija.