„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

REMAM ERASMUS+

Nakon mnogo godina rada i stečenog iskustva u dizajniranju i implementaciji mentorskih programa za profesionalce u kulturi, udruženje Kreativno mentorstvo je dobilo priliku da svoje znanje i iskustvo podeli, ali i stekne nova saznanja u zajedničkom radu sa partnerima kroz prvi Erazmus+ projekat: Reinventing Mentoring in Arts Management (REMAM).

Reinventing Mentoring in Arts Management (REMAM) je Erazmus+ projekat strateškog partnerstva koji ima za cilj ko-kreiranje novog sveobuhvatnog razumevanja mentorstva u oblasti kulturnog menadžmenta kao okvira za profesionalno celoživotno učenje, kao i deo akademskog obrazovanja.

Zajedničkim radom svih partnera postignuta su tri važna rezultata u okviru ovog projekta – Prvi je knjiga/zbirka članaka na različite teme vezane za mentorstvo. Knjiga nastoji da pruži uvid u različite aspekte procesa mentorstva, da postavi niz pitanja relevantnih za mentorske programe, ali i da pomogne čitaocima da shvate kako da efikasno upravljaju i održavaju mentorski odnos. Drugi rezultat je Predlog praktične politike koji predstavlja skup predloga i preporuka za profesionalce iz oblasti umetnosti i kulture, za ustanove i organizacije kulture, fakultete i univerzitete, kao i donosioce odluka u obrazovanju i kulturi u evropskim zemljama, za aktivnije uvođenje i razvoj mentorskih programa. Set digitalnih alata je treći rezultat u okviru projekta REMAM, koji se sastoji od tri priručnika – za mentore, za mentije i za koordinatore mentorskih programa, ali i 57 individualnih alata, koji se mogu preuzeti pojedinačno ili u celosti i koristiti prema potrebi. Svi alati kreirani su tako da podstaknu kreativnost i olakšaju komunikaciju u mentorskom odnosu, a nastali su kao rezultat realizovanja 10 godina programa Kreativnog mentorstva u Srbiji i region Zapadnog Balkana, kao i znanja i uvida prikupljenih kroz međunarodni projekat Reinventing Mentoring in Arts Management.

Drago nam je što smo učešćem u ovom programu doprineli kreiranju novih materijala, koji de biti dostupni svima onima koji su zainteresovani da se okušaju u mentorstvu u umetničkom i kulturnom sektoru. Partneri na projektu Reinventing Mentoring in Arts Management (REMAM) su: Estonska akademija za muziku i pozorište, Kreativno mentorstvo, Estonsko pozorište za mlade, Letonska akademija zakulturu, Univerzitet u Antverpenu i Baskijski Univerzitet.