„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Tim Kreativnog mentorstva će implementirati prvi mentorski program u Evropi koji će biti posvećen studentima doktorandima muzike

Krajem 2022. godine, tim Kreativnog mentorstva je kao partner, započeo rad na projektu Music4Change. Projekat će implementirati novi Kurikulum za promene za doktorsko obrazovanje koji će ponuditi digitalne resurse otvorenog pristupa i kombinovano učenje sa fokusom na održivost kroz muzičko istraživanje, kao i pilotiranje jedinstvenog mentorskog programa za studente muzike na doktorskim studijama.

Prva aktivnost u okviru programa bila je letnja škola održana u Bergenu od 19. do 21. juna, gde je tim Kreativnog mentorstva predstavio šta je mentorstvo kao oblik celoživotnog učenja, koje benefite mentiji i mentori dobijaju tokom i nakon mentorskog procesa, kao i na koji način mentorstvo može da doprinese u njihovom ličnom i profesionalnom razvoju. Govorili smo i o učesnicima iz naše mreže Kreativnog mentorstva, o njihovim iskustvima i izdvojili nekoliko primera mentija iz sveta muzike kojima je učešće u programu pomoglo da razviju i realizuju svoje ideje i projekte u cilju da inspirišemo prisutne studente doktorande, istraživače i profesore iz celog sveta da što bolje razumeju koncept mentorskog procesa. Takođe, održali smo i radionicu za učesnike letnje škole u okviru koje su učesnici bar na kratko mogli da iskuse kako izgleda razgovor u mentorskom odnosu 1 na 1.

Ciljevi Music4Change projekta jesu ojačati oblasti muzičkog istraživanja kroz evropsku saradnju na doktorskom obrazovanju; stimulisati interdisciplinarne nastave kroz digitalno i kombinovano učenje; premostiti jaz u razmeni znanja između obrazovanja, istraživanja i muzičkog/umetničkog sektora, kao i nadograditi doktorsko obrazovanje kroz nove oblike mentorskog učenja kako bi se podržao lični i profesionalni razvoj učesnica i učesnika programa.

Nosilac projekta je Univerzitet u Bergenu, a pored Kreativnog mentorstva, partneri na projektu su i Univerzitet u Edinburgu, Univerzitet u Groningenu, privatni Univerzitet za muziku Gustav Maler, Aristotel Univerzitet iz Soluna i Evropski muzički savet iz Bona. Tim Kreativnog mentorstva radiće na kreiranju inovativnog mentorskog programa za studente doktorskih studija u oblasti muzike, u okviru kog im neće biti ponuđeno akademsko mentorstvo, već rad na ličnom i profesionalnom razvoju, koji će im pomoći u procesu tranzicije iz akademskog u radno/tržišno okruženje.

Foto: Bjarte Bjørkum