„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Sredinom septembra održali smo druge godišnje konsultacije mentora, na kojima su mentori imali priliku da se bolje upoznaju međusobno, razmene iskustva mentorskih procesa, podele sa drugim mentorima, timom

Nije lako objasniti šta je i kakav je to mentorski odnos. Svi svakodnevno delimo prijateljske, ljubavne, poslovne, porodične i druge odnose – ali odnos sa mentorom/mentijem se razlikuje od

Proučili smo Mrežu mentora „Kreativnog mentorstva“, sa ciljem da saznamo šta motiviše ostvarene i uspešne ljude iz Srbije i inostranstva da zvanično preuzmu ovu ulogu na godinu dana