„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

MENTORSKI UGAO: 7 MOTIVA

Da li ste ikada pomislili da potražite mentorsku podršku? Mnogi mladi profesionalci se suzdržavaju od toga da pitaju, zatraže savet, podršku ili pomoć od iskusnijih kolega, ne očekujući pozitivan odgovor i ne razumevajući zašto bi ih neko pro-bono podržao, preneo im neko svoje znanje ili iskustvo, ako iz toga nema nikakvih koristi.

A da li ste mentorisali druge? Verovatno ste u svom svakodnevnom životu već više puta, svesno ili nesvesno bili u ulozi mentora. Šta vam je bila motivacija?

Proučili smo Mrežu mentora „Kreativnog mentorstva“, sa ciljem da saznamo šta motiviše ostvarene i uspešne ljude iz Srbije i inostranstva da zvanično preuzmu ovu ulogu na godinu dana prema nepoznatoj i manje iskusnoj osobi – bez ikakve finansijske nadoknade. U tekstu delimo sa vama 7 najčešćih motiva.

 1. Deljenje znanja i načina na koje smo ga stekli

Mentijevi izazovi i prilike mogu da izgledaju kao zamagljena, slična, ali i drugačija slika naših prošlih iskustava. U pokušaju da sa mentijem pronađemo pravi put, često otkrivamo svoja zaboravljena znanja, i nove načine sagladavanja naših sopstvenih iskustvenih mapa i stranputica. Ovaj proces ima potencijal da nas na drugačiji način pripremi za naše buduće izazove i poduhvate.

Mentori „Kreativnog mentorstva“ duboko veruju da znanje ne treba zadržavati za sebe već ga deliti, vide mentorstvo kao dopunu formalnom obrazovanju, žele da podele iskustva koja su stekli na različite načine tokom svoje karijere, da se u tome usavrše kao i da sami dobiju kroz tu razmenu nove perspektive, ideje i znanje.

 • Smatram da znanje i iskustvo ničemu ne služi ako se ne podeli sa drugima
 • Biće mi drago da podelim svoje iskustvo sa nekim kome bi značilo da ne mora da prelazi ceo put sam/sama
 • Znam koliko nekada fakulteti i škole ne nude znanja i ne prenose iskustva za kojima tragaju današnje generacije; Sarađivala sam sa mnogo ljudi na svim krajevima sveta, promenila sam nekoliko zemalja i poslovnih sredina i stekla dragocena iskustva koja mislim da mogu uspešno da podelim
 • Doprinos afirmaciji neposrednog sticanja znanja u našoj sredini

 

 1. Uzbuđenje, inspiracija i nova energija

 Mentorisanje je način za povezivanje sa novom generacijom profesionalaca u svojoj oblasti, ono pruža zadovoljstvo ukoliko doprinesemo razvoju veoma dobrog projekta, i priliku da se bolje upoznamo sa aktuelnim promenama i trendovima. Neke od mentora interesuje i da isprobaju i iskuse neke nove načine i forme komunikacije, a često ih posebno motivišu konkretni projekti na kojima mentiji rade, inspirativni su za njih i privlače njihovu pažnju. Među glavnim motivima za mentorisanje javljaju se i:

 • radoznalost da čujem njihove stavove, ideje i pravce razmišljanja
 • dodatna inspiracija za sopstveni razvoj
 • Radeći sa decom i mladima stekao sam potpuno novih uvid u to ko nosi i donosi promenu; rad sa mladim, poletnim, energičnim ljudima; obrazovanje i oblikovanje novih mladih ljudi;
 • prilika da podržim drugu osobu u njenim pokušajima genijalnosti i istraživanja…

 

 1. Prilika da upoznamo nove ljude, slične nama ili različite od nas, proširimu mrežu kontakata, sarađujemo i razvijamo ideje zajedno

Mentorisanje, a posebno mentorski programi, pružaju mogućnost za upoznavanje  novih, sličnih ili drugačijih ljudi od nas. Otvaraju nam nove mreže, profesionalne i društvene krugove, nove mogućnosti za saradnje i partnerstva i pružaju uvide u drugačija mišljenja, stavove i iskustva.

 • Zainteresovan sam da upoznam mlade ljude iz uže i šire oblasti svoje struke sa kojima bih mogao da sarađujem; Saradnja u razvijanju ličnih ideja i projekata
 • Želim da pomognem mladim i talentovanim profesionalcima iz svoje struke da se adekvatno usmere i izvuku maksimum svojih mogućnosti
 • Prilika da kroz mentorski program budem koristan za nekog je sjajna stvar
 • Upoznavanje sa kolegama mentorima
 • Umrežavanje nam učvršćuje pozicije u društvu ali i tera da budemo bolji članovi zajednice
 • Podsticanje ljudi da izađu iz svojih ekspertiza i pokušaju da kombinuju oblasti i načine razmišljanja

 

 1. Širi društveni uticaj, u slučaju „Kreativnog mentorstva“ – mogućnost za podršku razvoju kulture, umetnosti i kreativnih industrija u Srbiji

Iako je mentorski odnos direktan i individualan, on nam omogućava da širimo naše ideje i vrednosti u nekim novim krugovima. Ulaganjem u perspektivne mlade profesionalce, posredno nekad podržavamo i njihove kolektive, organizacije, institucije, njihovu profesiju, ciljeve i viziju. Više od jedne četvrtine mentora u Mreži KM doprinos razvoju kulture u Srbiji vidi kao glavnu motivaciju, a mentorstvo je zaista jedan od načina da se kao pojedinci borimo za bolje okruženje u kojem živimo i radimo.

 • Mentorstvo je najbolji način da iza sebe ostavimo kvalitetan trag i pozitivno utičemo na naše okruženje
 • Da se zajedničkim delovanjem sa mentijem i transferom iskustava unapredi stanje u oblasti kojom se bavim
 • Bavljenje kreativnim disciplinama i kulturnim sektorom u Srbiji zaslužuje veću podršku ljudi iz najrazličitijih sfera poslovnog života
 • Aktivizam i građanska inicijativa nisu dovoljno promovisani, ni shvaćeni u našem društvu
 • Želja da budem uključen u definisanje našeg društva u budućim decenijama, kao i kreiranje savremenog obrazovanja okrenutog čoveku
 • Stručan, iskusan, dobronameran i društveno odgovoran čovek svoja znanja i veštine prenosi onima kojima su potrebni, radi civilizacijskog napretka…

 

 1. Jačanje svojih kapaciteta i sticanje kompetencija, otvaranje novih perspektiva u odnosu na našu svakodnevicu 

Većina mentora svesna je da je mentorski odnos dvosmeran i da mnogo pruža ne samo mentiju, nego i mentoru. Učešće u razmeni znanja, iskustva, veština, podrška drugome u razmišljanju i rešavanju nedoumica omogućava da se susretnemo i sa sobom, reflektujemo i jačamo svoje kapacitete. Pored toga, učešće u ovakvom programu je mnogima dobra prilika da saznaju više o mentorstvu, isprobaju se u toj ulozi, usavrše svoje veštine prenosa znanja, obogate svoje profesionalno iskustvo i svakodnevicu.

 • Razvoj mentorskog i profesionalnog iskustva; Istraživanje različitih vrsta mentorstva i potencijala mentorskog odnosa kao posebnog oblika učenja; Unaprediti mentorske vešine i veštine prenošenja znanja i iskustva
 • Smatram da je mentorisanje dvosmeran proces iz koga i ja mogu svašta da naučim i da se inspirišem; Iskustvo obogaćuje obe strane; Rast kroz komunikaciju sa drugom osobom; Odnos mentora i mentija nije hijerarhizovan
 • Verujem da sva iskustva i informacije treba deliti zajednici… kako bi kroz novu dimenziju i multidisciplinarnost dalje poboljšali ideju ili proizvod
 • Rad sa mladima kao novi kvalitet u svakodnevnim poslovima; Upoznavanje jedne verujem vredne i pozitivne mlade osobe koja može da me inspiriše za dalje napredovanje kako kao profesionalca, tako i kao čoveka.

 

 1. Srž mentorstva – želja da pomognemo nekome i za druge učinimo ono što je neko učino za nas

 Mentor ili menti možemo da budemo prvi put, ali takoreći ne možemo da budemo i poslednji. Iskustvo uspešnog i značajnog mentorskog odnosa i mentorske podrške je veoma jaka motivacija za ulazak u sledeći sličan proces.

 • Podrška, stručna pomoć i šira perspektiva na profesionalne i lične izazove mentija
 • Kao mlad pripravnik imao sam privilegiju u životu da na jednom od prvih radnih mesta imam mentora tokom pet godina; iz ličnog iskustva znam koliko je ta razmena važna za učenje, rešavanje problema, nove vidike
 • Značaj mojih mentora u mom profesionalnom i privatnom životu traje i danas; Želim da odužim „dug“ ljudima koji su mi davali vetar u leđa
 • Bio sam menti „Kreativnog mentorstva“; želim da dam nazad projektu „Kreativnog mentorstva“ koji mi je pružio toliko.
 • Voditi se pravim vrednostima

 

 1. Volja da budemo deo programa koji dobro funkcioniše

Na kraju, veoma je važno i koliko vremena i napora ulažemo za ulazak i vođenje mentorskog odnosa. Ovo je često ključan faktor uspeha mentorskog odnosa. Veliku ulogu u motivaciji mentora igraju i mentorski programi – način na koji spajaju mentorske parove, održavaju komunikaciju, rešavaju pauze u komunikaciji i podržavaju mentorsku saradnju.

 • Prilika da učestvujem u projektu koji se pokazuje kao primer dobre prakse u oblasti kulturnog menadžmenta
 • O programu sam čuo mnogo pozitivnih reakcija i od strane prethodnih mentora i mentija, i ceo koncept mi je veoma blizak i iskreno ga podržavam
 • Motiviše me sam program i tim; pratim već godinama rad „Kreativnog mentorstva“.

Stoga kažemo onima koji razmišljaju da se odluče za avanturu mentorstva: preispitajte vaše znanje i iskustvo. Uđite u nove projekte i saradnje. Pronađite nove izvore energije. Promenite ustaljeni pogled na situacije koje vam se dešavaju. Budite mentor, potražite mentora, ili oba. Budite mnogo više od zbira uspeha u vašoj biografiji. Budućnosti koje dolaze će vam biti zahvalne!

A šta Vas motiviše da postanete mentor/ka, kakvo je Vaše iskustvo mentora ili mentija? Pišite nam na info@kreativnomentorstvo.com.

Mreža mentora „Kreativnog mentorstva“ trenutno okuplja skoro 100 članova i raste. Poziv za pristupanje je stalno otvoren i Mreži se pristupa popunjavanjem Google prijavnog formulara.