„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

PODRŠKA MENTORIMA

Sredinom septembra održali smo druge godišnje konsultacije mentora, na kojima su mentori imali priliku da se bolje upoznaju međusobno, razmene iskustva mentorskih procesa, podele sa drugim mentorima, timom “Kreativnog mentorstva” i partnerima iz Gi Group HR Solutons svoje nedomice i dobiju odgovore na neka od pitanja. Ovo je prilika i da tim “Kreativnog mentorstva” dobije sugestije za unapređenje svog rada i sistema podrške mentorskim parovima.

Kao i u aprilu, i ovaj put konsultacije su održane u prostorijama Gi Group i uz njihovu stručnu podršku, tačnije doskorašnje direktorke Gi Group za Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru a sada internacionalne direktorke za razvoj Olge Svobode. Prenosimo vam rezime održanih konsultacija s obzirom da neki od elemenata mogu da budu korisni i vama!

Mentori prepoznaju da su tokom procesa naučili:

 • bolje da balansiraju lično i profesionalno
 • stekli su nove kontakte, umrežili se
 • razumeli su koliko su alati važni
 • promenili su neke paradigme
 • unapredili su veštine slušanja i prilagođavanja svojih reakcija temi i situaciji

Izazovi u mentorskom odnosu:

 • balans između želja i mogućnosti, idealnog i realnog
 • nedostatak vremena
 • promena ciljeva u toku rada
 • na koji način najbolje saopštiti kritiku
 • potreba da se i menti i mentor osećaju uspešno tokom i nakon procesa, da postignu promenu
 • nedostatak strukture u radu
 • nedovoljno znanje mentija o relevantnim temama potrebnim za ostvarenje njegovog cilja

Kada će mentori smatrati da su postigli uspeh u saradnji sa mentijijma?

 • menti je odabrao pravi put
 • formirao je prioritete i odustao makar od neke od trenutnih aktivnosti
 • postignuta je prepoznatljivost i profesionalno pozicioniranje
 • definisali smo ciljeve za naredni period
 • menti ima racionalan odnos prema ciljevima
 • motivisan je za izlazak u susret izazovima
 • definisani ciljevi su ostvareni, na obostrano zadovoljstvo

Mentori smatraju da su mentiji naučili tokom procesa:

 • bolje postavljanje prioriteta, određivanje prioriteta
 • dobili su nove ideje i bolje razumeli kako da isplaniraju njihovu realizaciju
 • realnije evaluiraju druge i sebe
 • stekli poslovne alate
 • uvažavanje drugačijeg stava
 • porasli su u profesionalnom smislu
 • otvorile su im se nove perspektive
 • umrežili se

Mentorima je važno da dobijaju povratnu informaciju, kako od mentija, tako i od drugih mentora i tima „Kreativnog mentorstva“ o tome kako se ocenjuje njihov rad, da li ispunjavaju očekivanja, da li ostvaruju uspeh – te smo se dogovorili da ćemo ubuduće u većoj meri pružati jedni drugima i pozitivan feedback kada je prilika za tako nešto, a ne samo smernice za poboljšanje. Sa druge strane, podsetili smo mentore da mentorstvo kao način učenja najčešće ima rezultate koji su dugoročni, koji nisu uvek odmah vidljivi, te da ne treba ni da očekujemo instant rezultate i osećamo nezadovoljstvo ukoliko se promene kod mentija ne primećuju odmah.

Mentori su potvrdili da je ovakav odnos sa drugom osobom, kao i učešće u ovom programu takođe i prilika da bolje upoznaju sebe, da steknu novi lični uvid i iskustvo, kao i da unaprede svoje veštine.

Pored ovih tema, na mentorskim konsultacijama govorili smo i o značaju neverbalne komunikacije, modela i sopstvenog primera. Dobro je da smo svesni sopstvenih osećanja i mišljenja, jer druga strana svakako dobija tu informaciju čak i ako je mi nismo svesni.

Takođe, istakli smo važnost pametno postavljenih ciljeva u radu sa mentijima, kad god je to moguće. Šta je „pametan“ cilj?

 • Specific
 • Measurable
 • Attainable / Agreed
 • Relevant
 • Time bound

Neka od korisnih pitanja u razrađivanju i operacionalizaciji ciljeva mentija mogu biti:

 • Zašto su nam ovi ciljevi važni?
 • Kako utiču na sve ostalo?
 • Zašto je to meni važno?
 • Kako izgleda kada ga ostvarim?
 • Šta treba da uradim da bih ga ostvarila?

Jedan od saveta koji su mentori dobili je i da zapisuju dogovore i zaključke na mentorskim sastancima i onda se zajedno sa mentijima vrate na zabeleženo, ili na početku susreta pregledaju beleške od prethodnog puta i rezimiraju. Važno je i da periodično proveravamo da li su se ciljevi promenili i u kojoj meri, te da buduće akcije prilagođavamo izmenjenim ciljevima. Ukoliko su ključni za mentorski rad ciljevi mentija – da li ih i mentori i mentiji znaju precizno i u svakom trenutku? Da li se vraćaju na ciljeve koji su postavljeni na početku ili ih aktuelne situacije okupiraju i bave se samo njima?

Podelili smo sa mentorima matricu prioriteta tzv. „hitno / bitno“ matricu, razgovarali o „kletvi znanja“, posavetovali ih da što manje pretpostavljaju, a što više otvoreno, eksplicitno i direktno razgovaraju sa mentijima.

Za kraj, podsetili smo mentore da saradnja sa mentijima traje do kraja januara, kada se planira održavanje poslednjeg susreta mentorskih parova, nakon čega nastavak odnosa, komunikacije i saradnje, kao i njihov format i obim zavisi isključivo od individualnog dogovora unutar mentrorskog para.

Na sajtu „Kreativnog mentorstva“ nalazi se online Baza znanja, i posebno „Mentorski alati“ za mentore. Pristup delu mentorskih alata imaju samo članovi zajednice i partneri „Kreativnog mentorstva“. Verujemo da mentorski alati kao i drugi materijali iz Baze znanja mogu da budu korisna i značajna podrška u mentorskom radu.