„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

ODGONETANJE MENTORSTVA

Nije lako objasniti šta je i kakav je to mentorski odnos. Svi svakodnevno delimo prijateljske, ljubavne, poslovne, porodične i druge odnose – ali odnos sa mentorom/mentijem se razlikuje od interakcija na koje smo navikli. Mnoge pomenute odnose učimo od detinjstva, oni se često podrazumevaju i deo su našeg okruženja. Mentorski odnos se gradi iz početka, a mentorski programi postoje kako bi obezbedili da oni budu što uspešniji, lakši, zanimljiviji i plodonosniji. Da budu u pravom trenutku – pravi.

Baza znanja “Kreativnog mentorstva” ovako definiše mentorski odnos:

Mentorstvo je poseban, interaktivan odnos koji obuhvata razmenu znanja, perspektiva i iskustava između mentora i mentija, kroz koji mentor podstiče mentija na profesionalni i lični razvoj. Mentor i menti rade zajedno na otkrivanju i razvijanju mentijevih sposobnosti, talenata i veština, a cilj mentorstva je da stvori prostor za promišljanje, lično i profesionalno napredovanje mentija. U ovom zajedničkom poduhvatu mentora i mentija na određeno vreme, mentor ima ulogu onoga koji podržava i prati.

Ali – šta to zapravo znači? Šta se u tom odnosu dešava? Kako to mentor podstiče mentija? Kakav razvoj mentija može da bude? Nijedno od ovih pitanja nema jedan, univerzalan odgovor. On zavisi od trenutka u kom se postavi pitanje (na početku, u toku, ili na kraju mentorskog procesa), od ciljeva ka kojima ide menti, od situacije u kojoj se menti nalazi, od načina na koji mentor i menti komuniciraju, i od mnogih drugih faktora.

Sa ciljem da bliže opišemo mentorski odnos posegnuli smo izvan sfere reči i pisanog jezika – ilustrovali smo jedan segment definicije mentorstva. Fotografije u nastavku teksta su vizuelni način objašnjenja šta mentorstvo može da donese u nečijem profesionalnom i/ili ličnom razvoju. Unutrašnjosti ljudskih figura su metafora mentorskih procesa kroz koji trenutno mentiji IV ciklusa “Kreativnog mentorstva” prolaze. Fotografije i misli mentija su nastavak rečenice “Kroz mentorstvo učim da…”.

Kroz mentorstvo učim da

Uvid u nečiji lični proces razvoja možda podstakne i neke nove radoznale početke – voleli bismo da čujemo šta vi mislite o tome. Šta je to što se vama čini zagonetno u mentorskom odnosu? Šta je to što biste voleli da otkrijete?

Pišite nam na info@kreativnomentorstvo.com.