„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Kroz mentorstvo podstičemo razvoj pojedinca i osnažujemo timove

Sredinom aprila, okupili smo se sa mentorima aktuelnog, VI ciklusa programa, i razgovarali o razvijanju mentorskog odnosa i izazovima sa kojima su se sursreli u ulozi mentora.

Uz podršku tima „Kreativnog mentorstva”, mentori su razmenili utiske i svoje pristupe radu sa mentijima. Oni koji imaju iskustva u mentorstvu, podelili su svoje znanje i primere iz prakse, dok su oni koji su se po prvi put našli u ulozi mentora, ponudili novi pogled na mentorski odnos i njegov potencijal. Na ovaj način, imali su priliku da se povežu i uče jedni od drugih.

Tokom razmene, mentori su posebno istakli da je važno imati okvir rada, promišljati strateški kako bismo prepoznali ciljeve i načine na koje možemo da podržimo mentija u različitim okruženjama i situacijama.

Podsetili smo se glavnih segmenata mentorskog doprinosa u odnosu sa mentijem. Mentor bi trebalo da osvesti potencijale svog mentija/mentijke i osnaži ga/je kako bi oni ostvarili svoje ciljeve koje su razvili tokom programa. Pored toga, treba imati u vidu da je ovo jedinstvena prilika za obostrano učenje kroz razmenu iskustava. Mentori mogu podržati mentije da lakše prebrode izazove na ličnom i profesionalnom planu, sa kojima su se i sami nekada ranije suočili. Isto tako, vrlo je važno da se vreme tokom programa koristi pametno i da, ukoliko mentori prepoznaju da im je potrebna dodatna podrška, istu i potraže. Krajni cilj mentorske saradnje u okviru programa je osnaživanje mentija, kroz primenu različitih pristupa, resursa i alata, kako bi na kraju mogli da rade održivo i samostalno donose odluke važne za njihov profesionalni i privatni život i razvoj.

Ipak, ne treba izgubiti iz vida da je svaki mentorski odnos jedinstven i svaki mentorski par razvija strukturu i dinamiku koja im odgovara.