„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Vežbanjem tišine, učimo da komuniciramo bolje

Kako pobediti tremu? Kako izbalansirati različite segmente sopostvenog identiteta u formalnim ili neformalnim situacijama – kako naći pravi balans? Kako održati fokus tokom javnog obraćanja i kako se pripremiti za javni nastup?  Ovu su  samo neka od pitanja, na koja smo dobili odgovore u subotu, 5. februara, na drugoj po redu radionici u okviru Edukativnog programa „Kreativnog mentorstva“. 

Radionicu komunikacijskih i prezentacijskih veština je vodio Relja Dereta, alumnista i dugogodišnji edukativni saradnik.

Kroz dinamično stukturiran način rada i mnogo interaktivnih vežbi i aktivnosti ostvarili smo glavni cilj radionice , a to je upravo upoznavanje sa osnovnim principima razvoja komunikacijskih i prezentacijskih veština kao i  osvešćivanje i unapređivanje  ključnih aspekata komunikacije svakoga od nas. 

U nastavku ćemo podeliti sa vama nekoliko zaključaka sa radionice za koje smatramo da vam mogu biti od koristi:

– Priprema, priprema, priprema!
Iako smo sigurni u svoju moć improvizacije i čini nam se da je javno prezentovanje nešto što nam prija i prirodno leži, svejedno je vrlo važno da posvetimo  vreme za pripremu kako bismo bili sigurni u svoje izlaganje i kako bismo izbegli  mogućnost da na kraju ne prenesemo ono što smo želeli.

 

Uvek imajte u vidu publiku ili osobu koja je preko puta vas.
Koje je njeno predznanje o temi o kojoj govorite? Da li je trenutak vašeg govora trenutak u kom je publika spremna da čuje i primi nove informacije? Ovo su pitanja na koja bi bilo dobro odgovoriti tokom pripreme za javni nastup 

 

–  Koji je cilj  komunikacije?

Važno je da odredimo šta želimo da postignemo. Da li  želimo nekoga da zainteresujemo za temu o kojoj govorimo? Da li želimo da čujemo šta druga osoba ima da kaže ili jednostavno želimo da vežbamo svoj javni nastup? 

 

– Udah – izdah

Važno je da vodimo računa o disanju i pauzama prilikom govora. Tišinu možemo vežbati i u svakodnevnim situacijama, zatražiti feedback od ljudi iz našeg okruženja, ili možemo snimati svoja izlaganja ili govor i zatim ga preslušavati u cilju što boljeg prezentovanja.

Radujemo se novim znanjima i radionicama u okviru programa i radoznalo ćemo tražiti prilike da primenimo i vežbamo ono što smo do sada naučili.