„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

„Da sam išla putem koji sam planirala, možda ne bih stigla do cilja”

Dok iščekujemo susret uživo, sa mentijima aktuelnog VI ciklusa smo se sastali na još jednoj onlajn kafi i u neformalnoj atmosferi razgovarali o radu sa mentorima, izazovima sa kojima su se sada suočili, ličnim očekivanjima i uvidima do kojih su došli u ovom procesu. Učesnicima je podršku pružio tim „Kreativnog mentorstva”.

Tokom razgovora, dotakli smo se nekoliko važnih tema u vezi sa mentorstvom i mentorskim odnosom, poput uverenja koja su prepoznali kao ograničavajuća ili izazova koje nosi rad na sebi, a koji mentorski odnos zahteva.

Ovo je bila i prilika da se podsetimo mentorskih alata i različitih tehnika koji su predstavljeni na samom početku ciklusa, u okviru kick-off treninga u novembru. Dragana Jevtić, suosnivačica i direktorka „Kreativnog mentorstva”, ohrabrila je učesnike da postavljaju konkretna i otvorena pitanja, čak i ako ona ukazuju na ranjivost. Upravo ranjivost koju možemo osetiti u okviru mentorskog odnosa predstavlja važan resurs, jer može voditi do toga da stvari prvo posložimo, a zatim prihvatimo i internalizujemo u potpunosti. Na taj način menti stiče bolji uvid u svoje potrebe, a potom i u naredne etape koje bi trebalo sprovesti na putu ka ostvarenju cilja.

Fokusiran i strukturiran rad je posebno značajan tokom godinu dana programa. Rad na sebi, na promišljanju i zadacima između mentorskih sastanaka, na kontekstu u okviru koga se nalazi cilj kome streme, jesu imperativi za mentije.

Pored toga, bitno je da se ne izgubi iz vida da je mentorski odnos onos između dve osobe, da je podložan promenama, neslaganjima i razlikama. Učenje o tome kako da ih iskomuniciramo, pomirimo ili prevaziđemo čini značajan korak u zajedničkom radu. Otvorenošću prema mentoru, ostavljamo prostor da steknemo novu perspektivu, prepoznamo kvalitete koje nismo znali da posedujemo, dobijemo i pružimo podršku. 

Na kraju, zajedno sa učesnicima smo se podsetili da je promena inicijalnog cilja i plana u redu i da ne predstavlja neuspeh. Mnogo je važnije dati sebi prostora i vremena da sve posložimo, osnažimo se i pronađemo svoj pravac. 

Osim direktne razmene u vezi sa radom sa mentorima, učesnici su imali priliku i da podele novosti u vezi sa svojim radom, projektima, ali i da se povežu i prepoznaju prilike za saradnju između sebe.