„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

  +38163582818
  info@kreativnomentorstvo.com

  Konkurs za učesnike programa kulturne saradnje mladih – Srbija, Albanija i Bosna i Hercegovina

  PRIJAVE do 14. februara, 2020 (23:59 CET).

  Tekst konkursa u PDF formatu možete preuzeti ovde.

  O PROGRAMU

  Program kulturne saradnje mladih realizuje se u okviru projekta Transforming the Region One Conversation at A Time – Inspiring Youth Cultural Cooperationkoji je podržan kroz drugi RYCO otvoren poziv za predlog projekta, kofinansiran od strane „United Nations Peacebuilding Fund” i organizovan u saradnji tri organizacije: „Kreativnog mentorstva” iz Srbije, OKC „Abrašević” iz Bosne i Hercegovine i „Rruga me Pisha” iz Albanije.

  Fokus projekta je na uspostavljanju dijaloga, kulturne razmene i saradnje među mladim radnicima iz oblasti kulture i medija iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj projekta je da se napravi baza za buduću kulturnu mrežu mladih koji su društveno i politički osvešćeni, obrazovani i otvorenog uma. Zbog toga, tražimo 30 mladih ljudi (od 20-30 godina), po 10 iz Srbije, Albanije i Bosne i Herecgovine, koji su aktivni u oblasti kulture, medija i umetnosti. Odabrani učesnici projekta će imati priliku da uče kroz rad sa mentorima kao i jedni od drugih. U periodu od 6 meseci (Februar – Jul 2020), u timovima od po troje (svaki tim će imati po jednu osobu iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije) učesnici će raditi na pilot incijativama, uz podršku mentora (umetnika i profesionalaca u kulturi sa dugogodišnjim iskustvom u promociji i uspostavljanju regionalne saradnje, procesima pomirenja u regionu ili anti-ratnim aktivnostima).

  Cilj projekta je da se kroz proces mentorstva i vršnjačku razmenu znanja, učesnici upoznaju sa relevantnim inicijativama koje su postojale u prošlosti, koje bi mogle da ih inspirišu, informišu i podstaknu da se više uključe u aktivizam kroz kulturu, kako bi prevazišli predrasude i stereotype o „drugima” iz regiona i kako bi doprineli stvaranju mreže mladih, društveno aktivnih i osvešćenih građana.

   KO MOŽE DA SE PRIJAVI?  

  Podstičemo vas da se prijavite ukoliko:

  – Imate od 20 do 30 godina

  – Živite u Albaniji, Bosni i Hercegovini ili Srbiji

  – Ste aktivni u oblasti kulture, umetnosti ili medija*

  – Želite kao pojedinac da učestvujete u aktivnostima koje se bave regionalnim pitanjima i želite da radite na umrežavanju mladih i razvoju kulturne saradnje u regionu  

  – Dobro poznajete engleski jezik, s obzirom da je ovo zvanični jezik projektnih aktivnosti

  *Učesnici ne moraju da imaju profesionalno iskustvo ili obrazovanje u oblasti kulture, umetnosti ili medija, ali je važno da su na neki način aktivni u nekoj od navedenih oblasti. Takođe, ne moraju da imaju prethodno iskustvo u oblasti regionalne saradnje, ali je važno da žele da uče o ovoj temi, kao i da učestvuju u razvoju i stvaranju regionalne kulturne mreže mladih.

  Posebno podstičemo mlade ljude sa invaliditetom, one koji žive u malim zajednicama ili one koji imaju nedovoljne finansijske kapacitete i prostor za mobilnost da se prijave.

  Tokom odabira kandidata, vodićemo računa o podjednakoj zastupljenosti muškaraca i žena među učesnicima.

  KAKO FUNKCIONIŠE PROJEKAT?

  Priliku da učestvuje u projektu dobiće 30 odabranih učesnika, po 10 iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Učesnici će biti podeljeni u tročlane timove, a svaki tim će činiti po jedna osoba iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Oni će raditi na stvaranju pilot inicijativa, a tokom rada imaće podršku kako mentora, tako i koordinatora projekta.

  Pilot porjekti koje budu razvijau kao timovi, fokusiraće se na kulturnu saradnju kroz različite medije i formate (mediji, fotografija, performans, pozorišne predstave itd), koje će stvarati uz podršku mentora.

  Svi učesnici će prisustvovati na tri seminara koji će biti organizovani u Srbiji,Albaniji i Bosni i Hercegovini, a u periodu između ovih događaja će sarađivati sa svojim timovima i mentorima putem Skype-a i Facebook grupe.

  Tri glavna seminara biće organizovana prema sledećem planu :

  – Beograd – 28. februar – 02. mart 

  – Tirana: 24 – 26. april

  – Mostar: 10 – 12. jul 

  Prvi seminar biće organizovan u Beogradu (Kick off) i posebno je važno da se svi učesnici upoznaju na ovom seminaru, kako bi oformili timove i razgovarali o budućim projektima. Takođe, tada će imati priliku da se umreže sa mentorima i da nauče o istoriji regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.

  Drugi seminar u Tirani biće prilika da timovi predstave svoje projekte, kao i načine na koje su ih razvijali, kako bi dobili sugestije od mentora i drugih učesnika. Na seminaru u Mostaru biće predstavljeni svi rezultati i projekti svih timova.

  ŠTA MI NUDIMO?

  – Svi troškovi putovanja, hrane i smeštaja tokom trajanja projekta biće pokriveni (učesnici će putovati na sva ti seminara grupno, autobusom)

  – Učešće u tri grupna seminara u Srbiji, Albaniji i Bosni i Hercegovini, koji uključuju radionice sa iskusnim trenerima, posete kulturnim prostorima koji su važni za regionalnu kulturnu saradnju i radionice na kojima će učesnici i međusobno deliti znanje (učešće na sva tri seminara je obavezno za sve učesnike programa)

  – Podršku mentora i stručnjaka od početka do kraja trajanja projekta (preko Skype-a i email-a u periodu od marta do jula), uz relevantnu literaturu

  – dva grupna sastanaka za 10 učesnika, na nacionalnom nivou

  KOJE SU OBAVEZE UČESNIKA?

  Da prisustvuju na sva tri seminara (Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina)

  – Da aktivno rade sa svojim timovima na projektima i sarađuju sa timovima putem Facebook grupe

  – Da planiraju Skype sastanke sa timom

  – Da šalju materijale neophodne za sastanke mentorima

  – Da budu posvećeni i motivisani da uče

  – Da aktivno učestvuju u procesu umrežavanja i vršnjačkog deljenja znanja

  KAKO DA SE PRIJAVITE:

  Možete se prijaviti slanjem e-maila sa priloženom kratkom biografijom ili CV-em i motivacionim pismom u kome objašnjavate zbog čega želite da budete deo ovog projekta.

  Ukoliko ste:

  • iz Srbije, pošaljite mejl na adresu:

            info@kreativnomentorstvo.com
            kreativnomentorstvo@gmail.com

  Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja, slobodno nam se obratite putem mejla, na adresi: info@kreativnomentorstvo.com