„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

ODRŽANA RADIONICA „SVE ŠTO NIKAD NISTE HTELI DA ZNATE O PROJEKTNOJ LOGICI, A MOGLO BI VAM KORISTITI”

U subotu, 25. januara održana je radionica „Sve što nikad niste hteli da znate o projektnoj logici, a moglo bi vam koristiti” za učesnike pete generacije programa „Kreativno mentorstvo”. Ova radionica je prvi put organizovana od nastanka programa, a nastala je kao odgovor na potrebe mentija, kojima je sve češće potrebno znanje osmišljavanja i pisanja projekata, koje je danas neophodno u gotovo svim oblastima.

Radionicu su održali dr Višnja Kisić, suosnivačica i savetnica za edukaciju u okviru „Kreativnog mentorstva”, i dr Goran Tomka, alumni menti i mentor u V ciklusu. Višnja i Goran predaju na UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu, i na nekoliko drugih univerziteta u Srbiji i inostranstvu. Aktivni su kao istraživaci, praktičari i edukatori u oblasti menadžmenta, politika i studija kulture i kulturnog nasleđa – koje rado povezuju sa interesovanjima u oblasti politika, ekologije i filozofije.

Umesto klasičnog uvoda u radionicu, Višnja i Goran odlučili su da je započnu igrom. Učesnici su se kroz dobacivanje, odmotavanje i zamotavanje klupka predstavili, ali su imali priliku i da predstave svoje idealne projekte – kako one imaginarne, tako i one na kojima rade. „Kreativno mentorstvo” kao jedno od osnovnih vrednosti i aktivnosti vrednuje umrežavanje, a na ovaj način, kroz igru, mentiji su i verbalno i vizuelno umrežili svoje ideje.

Radionica o projektnoj logici se zatim odvijala u tri bloka. Prvi blok bio je usmeren na sticanje osnovnih znanja o projektnoj logici, od predstavljanja projekte matrice, preko upoznavanja sa istorijatom projektne logike, do oktrivanja novih trendova u ovoj oblasti. Ovaj informativni blok upotpunjen je primerima dobre i loše prakse, gde su mentiji sami analizirali i delili svoja mišljenja i zaključke.

Drugi i treći deo radionice bili su usmereni na korišćenje stečenih znanja na konkretnim primerima, projektima mentija. Četiri mentija su predstavila svoje projekte, a oko tih projekata oformljeni su timovi koji su analizrali te projekte kroz projektnu logičku matricu. Cilj je bio da kroz analizu konkretnih primera, mentiji prirodnije usvoje znanja o logičkim alatima i iskuse rad u projektnom timu. Mentiji su na taj način, uz pomoć tima, ali i Višnjino i Goranovo usmeravanje, imali priliku da otkriju nedostatke i slabosti predloženih projekata, kao i da jasnije prepoznaju i definišu njihov društveni značaj.

Radionica je završena kratkom igrom, gde su mentiji u parovima simulirali razgovor između donatora i osoba koje predlažu projekat.

Fotografije sa radionice možete pogledati ovde: