„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Uverenje da radim pravu stvar

Održana je radionica postavljana ciljeva za učesnike VI generacije programa Kreativno mentorstvo 

U sredu, 13. oktobra 2021, učesnici i učesnice VI ciklusa programa Kreativno mentorstvo  imali su priliku da se upoznaju i isprate prvu radionicu. Uz vođenje Marine Delić,  rukovoditeljke Sektora za trening i razvoj Gi Group, glavnog edukativnog partnera, mentiji i mentijke su kroz tri sprinta mapirali ključne izazove i ciljeve na kojima će raditi tokom programa. 

Polazeći od šire slike, učesnici su primenjivali različite pristupe kako bi skicirali elemente važne za rad. 

  • Koji su dokazi za uspeh?

Prvi zadatak koji se našao pred učesnicima i učesnicama bio je da odgovaranjem na niz pitanja pokušaju da vizualizuju rezultat do koga bi došli u scenariju gde su sve okolnosti u kojima rade, u periodu od 2 do 5 godina, povoljne. Koji su opipljivi rezultati koje smo ostvarili u ovakvom, pozitivnom scenariju? Koje dokaze bismo mogli,a koje bismo snimili kamerom? Ovako možemo da sagledamo šta je ono čemu težimo dugoročno i utvrditi osnovu za naredne korake u postavljanju ciljeva. 

 

  • U čemu treba da budem uspešan/a?

Posle vizualizacije rezultata, fokus je usmeren na definisanje zadataka koje je potrebno sprovesti da bismo došli do cilja. U zavisnosti od pravca u kojem žele da se kreću i ključnih oblasti, možemo koristiti pita grafikone (pie chart) gde svaki od truglova predstavlja jednu oblast (na primer upravljanje timovima ili networking) ili popisati sva pitanja na koja želimo da dobijemo odgovor ili možemo kombinovati ova dva principa. Definisanjem manjih koraka koje je potrebno da preduzmemo, lakše ćemo ih prilagoditi na putu dolaska do cilja i umanjiti mogućnost da u nekom trenutku izgubimo fokus ili da nas potencijalna promena fokusa u toku rada zbuni. 

  • Kako da rasporedim svoje aktivnosti na efikasan način?

U toku trećeg sprinta Marina je učesnike i učesnice upoznala sa Paretovim principom, prema kome 20% aktivnosti doprinosi da ostvarimo 80% cilja. Primenom ovog principa prioritizacije elemenata definisanih u prethodnoj etapi, možemo lakše prepoznati koje su to aktivnosti koje daju najveću vrednost našem radu u narednih godinu dana. Na primer, ukoliko smo u prethodnom sprintu sastavljali pie chart, u centar kruga možemo postaviti broj 1, a na kružnici 10, korišćenjem sistem bodovanja brojevima između 2 i 9, treba da procenimo koliko smo jaki u definisanim oblastima.  Kao jedan od alata možemo koristiti i SMART princip, kako bismo se što bolje usmerili, a cilj postao konkretan, merljiv i uvremenjen. SMART ciljeve možemo definisati kombinovanjem Šta/sada želim da budem i pitanja koja su stavili na listu u drugom delu procesa. 

Proces kroz koji su prošli učesnici i učesnice, poslužiće im da finalno definišu svoje potrebe i izazove na koje žele da odgovore tokom programa, a na osnovu kojih će tim Kreativnog mentorstvapotražiti odgovarajuće mentore i mentorke.