„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

PROGRAM “KREATIVNOG MENTORSTVA” PREDSTAVLJEN NA MEĐUNARODNOJ MENTORSKOJ KONFERENCIJI U LJUBLJANI

U utorak 6. marta menadžerka programa “Kreativno mentorstvo” Tatjana Nikolić predstavila je naš program na prvoj Međunarodnoj mentorskoj konferenciji u Ljubljani. Mentorska konferencija bila je izuzetna prilika da se skrene pažnja na važnost mentorstva i da se razmene informacije i iskustva različitih mentorskih programa i praksi koje trenutno postoje u regionu i šire.

Program je započeo predstavljanjem različitih mentorskih programa gde smo čuli iskustva domaćina Life Learning Akademije, Zavoda Ipsilon koji promoviše mentorstvo kao alat karijerne orjentacije i inspiracije među mladima, Centralnoevropskog obrazovnog centra koji razvija obrazovne programe za sektor turizma i hotelijerstva. U ovom delu programa predstavljeni su i ključni ciljevi, metodologija, struktura i dosadašnji rezultati “Kreativnog mentorstva” tokom prethodnih 6 godina od kad je program pokrenut.

Učesnici konferencije takođe su se upoznali detaljnije sa radom Megatrend Univerziteta i Omladinskog centra Prlekije koji su jedni od partnera konferencije. Svoje iskustvo mentorskog rada predstavile su Sonja Klopčić i Bojana Korošec, kao i dr. Danijela Brečko i Simona Painkret iz Sofos instituta, i to sa fokusom na distance-mentorstvo tj mentorstvo online.

Nakon zanimljive prezentacije o “Kreativnom mentorstvu”, zamoljeni smo i da se pridružimo okruglom stolu sa temom Moje prvo mentorstvo, na kojem je menadžerka našeg programa govorila iz ličnog iskustva mentija zajedno sa Sonjom Klopčić, liderkom ženskih mentorskih programa pri Slovenačkoj asocijaciji menadžera i Američkoj privrednoj komori u Sloveniji, Janezom Bratovžem, najboljim slovenačkim kuvarom, dr Vladom Dimovskim, profesorom na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani i Marjetom Kastner, domaćinom konferencije.

Međunarodna mentorska konferencija organizovana je od strane “Life Learning Academia” organizacije sa sedištem u Ljubljani koja podržava organizacioni razvoj, učenje i usavršavanje u korporativnom sektoru.

Domaćini su najavili da se sledeće godine konferencija održava u Beogradu.

Fotografije sa konferencije možete pogledati ovde:

Kreativno mentorstvo u Ljubljani na Međunarodnoj mentorskoj konferenciji