„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

DR PREDRAG CVETIČANIN O POLJU KULTURNE PRODUKCIJE U SRBIJI

U nedelju 4. marta u prostoru Francuskog instituta u Beogradu dr Predrag Cvetičanin, rukovodilac Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope,  profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu i mentor u prvoj generaciji programa “Kreativno mentorstvo”  održao je predavanje i radionicu u domenu sociologije kulture, a na temu Polja kulturne produkcije u Srbiji. Ovo predavanje i radionicu učesnici prethodne generacije programa “Kreativno mentorstvo” ocenili su sa najboljim ocenama pa smo je zbog izraženih potreba novih učesnika i ove godine uvrstili u naš edukativni program.

Profesor Cvetičanin predstavio je vrlo značajnu i relevantnu teoriju “Polja kulturne produkcije” francuskog sociologa Pjera Burdijea, a zatim je usledila i radionica pozicioniranja rada unutar polja kulturne produkcije u Srbiji i mapiranja mogućih odnosa sa drugim akterima u kulturi i društvu sa učesnicima programa. Na radionici je pokušano da se pomogne učesnicima da pronađu ko su im mogući saveznici, sa kim se njihovi interesi slažu, a sa kim možda suprotstavljaju, da li smo i zašto u zavisnosti od državne kulturne politike, ili od ekonomske situacije u lokalnoj zajednici i sl.

Kao i uvek vrlo inspirativno predavanje profesora Cvetičanina i manjak vremena da se sve teme koje su interesovale naše učesnike obrade. Zahvaljujemo se profesoru i nadamo se da ćemo u nekom skorom susretu sa njim uspeti da prođemo sve ove interesante teme. 

I ovaj put vam skrećemo pažnju na naš Youtube kanal na kome možete naći predavanje profesora Cvetičanina održano u julu 2016. godine.