„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

ODRŽANA BESPLATNA RADIONICA KOUČINGA ZA ČLANOVE MREŽE MENTORA I ALUMNISTE „KREATIVNOG MENTORSTVA“

Prošlog meseca održan je prvi besplatni trening za članove Mreže mentora “Kreativnog mentorstva”, kojim su svi zainteresovani uvedeni u osnove koučinga.

Podsećamo, poziv za pridruživanje Mreži mentora „Kreativnog mentorstva“ stalno je otvoren. Pročitajte više o tome i pridružite nam se ako ste zainteresovani da kroz razgovore jednom mesečno tokom 2019. godine podelite svoje znanje i iskustvo ukoliko u sledećem ciklusu bude potreban mentor Vašeg profila!

Poziv za pristupanje Mreži mentora „Kreativnog mentorstva“

Veliko nam je zadovoljstvo što je trening držao Veselin Vasiljković, Senior HR konsultant u kompaniji Gi Group HR Solutions, koji su već godinama glavni edukativni partneri “Kreativnog mentorstva”.

Mentorstvo u „Kreativnom mentorstvu“ nije isto što i koučing, ali neke karakteristike jesu zajedničke, te poznavanje koučing tehnika i alata može biti korisno za mentorski proces. Znajući iz prijava i razgovora sa članovima Mreže mentora kao i alumnista našeg programa da među njima ima zainteresovanih za ovu temu, odlučili smo u dogovoru sa Gi Grupom da organizujemo trening o koučingu. Trening je bio namenjen onima koji nemaju već znanje ili profesionalno iskustvo u ovoj oblasti i kojima je ona nova, a protekao je uz aktivno učešće svih mentora i alumnista koji su prisustvovali.

Neke od tema kojima smo se bavili na radionici bili su:

• Razlika između mentoringa i koučinga
• Kada je prilika za koučing i uloge i odgovornosti u koučing procesu
• Koučing u praksi i preduslovi dobrog koučinga
• Koučing proces i struktura dobrog koučing procesa
• Dobra koučing pitanja i veština parafraziranja
• Aktivno slušanje i izgradnja odnosa poverenja
• Primena GROW modela u koučingu

Kao i uvek, tim „Kreativnog mentorstva“ na kraju događaja sproveo je kratku anketu o kvalitetu, zaključcima i utiscima učesnika. Neki od odgovora na pitanje u evaluaciji kakve koristi sa radionice će učesnici imati u budućem radu bili su:

• Napredak i razvoj ka dobroj komunikaciji
• Alatke za komunikaciju, primenjive i na svakodnevni život
• Mogućnost da bolje i kvalitetnije slušam
• Koučing i mentoring treba da budu sastavni deo u procesu vođenja tima
• Prilika da nekome pomognem

A kao glavne utiske sa radionice učesnici ističu:
• Dati su mnogi korisni alati za mentorski proces
• Temeljna, dobro formatirana radionica
• Ovakav tip radionica utiče na povećanje svesti o potrebi da se uči i radi na sebi neprestano
• Oduševljena sam koliko toga je spakovano u 5 sati

Zahvaljujemo svima koji su učestvovali i drago nam je da su članovi Mreže mentora, kao i alumnisti i sadašnji mentori „Kreativnog mentorstva“ bili zainteresovani za dalje usavršavanje i za upoznavanje novih alata i tehnika koje mogu biti korisne u mentorstvu, ali i u ličnom i profesionalnom životu.

Posebno zahvaljujemo treneru Veselinu i celom timu Gi Group sa kojima imamo dugogodišnju i uspešnu saradnju.