„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Izabrana nova programska menadžerka „Kreativnog mentorstva“

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo alumniste, mentore, partnere, saradnike, kandidate i sve zainteresovane kolege da je tim “Kreativnog mentorstva” na prethodno sprovedenom otvorenom konkursu izabrao novu menadžerku programa.

Konkurs za menadžera-ku programa “Kreativno mentorstvo” u V ciklusu 2019 / 2020 sproveden je od 30. oktobra do 12. novembra 2018. godine.

https://www.kreativnomentorstvo.com/kreativno-mentorstvo-siri-svoj-tim/

Na konkurs se prijavio čak 91 kandidat/kinja, kojima se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i izraženom interesovanju da sarađuju sa nama i doprinesu misiji “Kreativnog mentorstva”! Mnoge od prijava bile su izuzetne, te je izbor bio veoma težak.

Nakon prvog kruga selekcije, održani su i intervjui sa kandidatima i kandidatkinjama koji su izabrani u uži krug i čije smo prijave detaljnije razmatrali. Iako njihove prijave nisu finalno izabrane za poziciju programskog menadžera, nadamo se da će biti druge prilike za saradnju u budućnosti.

Upoznajte novu programsku menadžerku „Kreativnog mentorstva“, Jelenu Mihajlov!

Jelena je rođena 1981. godine u Zrenjaninu. Završila je osnovne studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu i master studije teorije kulture na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde uskoro završava i doktorat u oblasti studija kulture i medija. Ima značajno neformalno obrazovanje, organizacione i istraživačke kompetencije u kulturi, iskustvo u projektnom menadžmentu i civilnom, kao i u javnom sektoru u Zrenjaninu, odakle se sada seli u Beograd počevši svoj angažman za „Kreativno mentorstvo“. Neke od oblasti Jeleninog posebnog interesovanja su regionalna saradnja u kulturi u Jugoistočnoj Evropi, raznolikost kulturnog izraza, socio-kulturna animacija, demokratičnost kulturnog života.

Još jednom se zahvaljujemo svima koji su proširili informaciju o našem konkursu, jer nam je to omogućilo da dobijemo brojne kvalitetne prijave, kao i svima koji su uložili vreme i trud da se prijave na naš konkurs. Radujemo se saradnji u budućnosti!