„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

FAQ – KONKURS PROGRAMA „KREATIVNO MENTORSTVO” ZA V GENERACIJU UČESNIKA/CA

*Kako se prijavljujem?

Svi zainteresovani za učešće u programu treba da se prijave tako što će najkasnije do 26. aprila 2019. popuniti i poslati prijavni formular koji se nalazi na Google Form platformi i priložiti skorašnji CV na srpskom jeziku i skeniranu uplatnicu kao dokaz plaćene naknade za obradu prijave u iznosu od 2.500 RSD. Formular se mora popuniti odjednom ali vam savetujemo da ga otvorite i pročitate detaljno što pre i da pripremite svoje odgovore.

 *Da li mogu da se prijavim kasnije, nemam vremena sada?

– Potencijalni mentiji se do 26. aprila 2019. godine prijavljuju za peti ciklus „Kreativnog mentorstva” koji će aktivno trajati od septembra 2019. do septembra 2020. godine, i naknadna prijava za učešće nije moguća.

– Ukoliko se prijavljujete za ulogu mentora/ke, možete to učiniti bilo kad, s tim što će samo oni mentori koji se pridruže Mreži mentora KM do 1. juna 2019. godine, moći da budu pozvani za peti ciklus. Tokom godine možete se prijavljivati za naš newsletter, posećivati naša otvorena predavanja i radionice, ali ne i postati deo programa i dobiti mentora.

*Kada ću znati da li sam primljen/a i ako sam izabran/a, kada ću saznati ko mi je mentor?

– Sredinom maja 2019. biće objavljen uži izbor kandidata, a nakon održanih intervjua od 18. do 26. maja i konačan spisak izabranih učesnika.

– Izbor mentora dešava se nakon održane radionice postavljanja ciljeva 8. juna. Informacije o  mentorskim parovima biće objavljene posle 20. juna 2019. a prvi susret mentorskog para biće održan septembra 2019. godine.

*U kojim oblastima kulture bi trebalo da sam aktivan/na da bih mogao/la da učestvujem u KM?

– Umetnost (likovna, dramska, književnost, muzika, ples, primenjena umetnost…) kulturno nasleđe (rad u muzejima, arhivima, bibliotekama, projekti zaštite, afirmacije ili oživljavanja materijalnog ili nematerijalnog kulturnog nasleđa…), kreativne industrije (dizajn, arhitektura uključujući javne prostore i urbanizam, moda, film, fotografija, gejming, muzika…), kulturne politike (na lokalnom i nacionalnom nivou), obrazovanje u kulturi i kroz kulturu, menadžment i produkcija u kulturi, istraživanja u oblasti kulture, društveno angažovana kultura i umetnost, kulturologija, medijska produkcija, međunarodna kulturna saradnja (i posebno kulturna saradnja u regionu), raznolikost kulturnih izraza i interkulturni dijalog i druge srodne teme i oblasti.

– Ova lista nije isključiva i ukoliko ono čime se Vi bavite nije navedeno, a zainteresovani ste da se prijavite i verujete da bi program doprineo Vašem ličnom i profesionalnom razvoju, a Vi onda zajednici kojoj pripadate i širem društvu, javite nam se. Program je namenjen onima koji se poslovima u kulturi bave bilo u javnom sektoru, civilnom, privatnom sektoru ili samostalno.

– Neki od naših alumnista, mentija iz prethodnih ciklusa programa su: Nikola Andonov, arhitekta koji je predstavljao Srbiju na Bijenalu u Veneciji 2012. i pokretač FabLab-a; Marko Radenković, osnivač prvog dizajn inkubatora u Srbiji „Nova Iskra”; Lidija Ham Milovanović, saradnica za odnose sa javnošću Narodnog muzeja u Beogradu; Vesna Ivanović, školska bibliotekarka u selu Mačkat; Andrija Mamutović, nagrađivani mladi pijanista iz Niša; Bojana Bačić, novinarka dnevnog lista „Danas”; Bojana Lukić, slikarka i autorka dečjih radionica iz oblasti vizuelne kulture; Dunja Pešut, profesorka srpskog jezika i književnosti u Bačkoj Topoli; Dušan Kalejski, dramski pedagog iz Zrenjanina; Marina Prohaska, menadžerka digitalnih komunikacija u neprofitnom sektoru; Milan Marković, kustos – pedagog u Muzeju u Smederevu; Lana Nikolić, novinarka Radio Beograda 202; Lidija Milašinović, direktorka Narodnog muzeja u Kikindi i mnogi drugi talentovani, proaktivni i posvećeni profesionalci. Celokupnu listu dosadašnjih učesnika pogledajte na www.kreativnomentorstvo.com/alumni-mreza/kao i na https://www.kreativnomentorstvo.com/novi-ucesnici/

*Da li je potrebno da imam stručno zvanje u oblasti kulture da bih mogao/la da se prijavim?

– Ne. Formalno obrazovanje u nekoj od ovih oblasti nije uslov za učešće, već dosadašnji, trenutni ili budući rad i postignuća relevantna za kulturnu i medijsku scenu.

*Da li mogu da se prijavim i ako nisam iz kulture?

– Ukoliko Vi vidite svoje delovanje kao relevantno za polje kulture ili medija, i mislite da će Vaš lični i profesionalni razvoj uticati na razvoj kulture i društva u Srbiji, pozvani ste da se prijavite, a mi ćemo odlučivati o svakoj prijavi zasebno.

*Da li moram da budem formalno zaposlen/a da bih mogao/la da se prijavim?

– Ne. Program je namenjen prvenstveno onima koji su već profesionalno aktivni i imaju rezultate iza sebe, ali nije isključeno ni da se prijave osobe koje su trenutno u procesu formalnog obrazovanja, niti je značajno da li ste u ovom trenutku zaposleni, nezaposleni, honorarno angažovani, volonter/ka, preduzetnik/ca, samostalni umetnik/ca i drugo.

*Da li postoji starosno ograničenje?

– Ne postoji starosno ograničenje za učešće – program ima za cilj da podrži profesionalce i buduće profesionalce svih generacija, aktivne u navedenim oblastima, koji žele da rade na sebi i svom profesionalnom razvoju uz podršku mentora.

*Da li se učešće u programu plaća?

– Ne, ućešće u programu „Kreativno mentorstvo” je besplatno, zahvaljujući mentorima koji programu doprinose pro-bono, kao i pokroviteljima i partnerima programa koji prepoznaju vrednost i potencijal „Kreativnog mentorstva” i podržavaju nas iz godine u godinu. Program će nastojati da pokrije deo putnih troškova radi učešća na treninzima i radionicama u Beogradu onim mentijima kojima je to neophodno. Program naplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 2.500 RSD za obradu prijave.

*Koliko vremena oduzima učešće u programu „Kreativno mentorstvo”?

– To zavisi samo od Vas, a mi mislimo da učešće u programu ne oduzima vreme, već nam ga zapravo daje. Predviđeno je da se mentiji i mentori sastaju jednom mesečno, na mestima i u vreme kada se međusobno dogovore. Mentorski sastanci obično traju od 1,5 do 3 sata. Pored ovoga, mentiji bi trebalo da prisustvuju radionicama i predavanjima jednom mesečno. Sve dodatne vidove saradnje između mentija i mentora, sa drugim mentijima, alumnistima ili timom „Kreativnog mentorstva” kreirate i dogovarate u hodu, u odnosu na to šta su Vaša interesovanja i potrebe.

*Da li moram da budem prisutan/na na svakoj radionici/događaju tokom trajanja ciklusa?

– Preporučuje se da, ukoliko dobijete mogućnost učešća, ne propuštate nijednu aktivnost. Program je pažljivo osmišljen i unapređivan tokom sedam godina postojanja „Kreativnog mentorstva” kroz sistem detaljno osmišljenih evaluacija. Od mentija se očekuje da prisustvuju i aktivno učestvuju na radionicama, treninzima i okupljanjima koja se održavaju u proseku jednom mesečno u Beogradu u periodu od septembra 2019. do kraja septembra 2020.godine, sa obaveznim učešćem na: radionici postavljanja ciljeva 8. juna, uvodnom treningu u program 21. i 22. septembra 2019, kao i srednjeročnoj radionici u martu 2020. godine.

*Gde se održavaju događaji u okviru programa?

– Mentorske sastanke ugovaraju mentor i menti na mestima i u vreme koje im odgovara. Ostali događaji (predavanja, radionice, okupljanja) uglavnom se održavaju u Beogradu, na različitim lokacijama, kako bi se mentiji upoznali sa što širom mrežom aktera u kulturi a program došao do različitih posetilaca. Tačni termini i lokacije događaja uvek će biti podeljeni sa učesnicima dovoljno unapred u odnosu na zakazani datum, da bi oni mogli da se organizuju.

*Da li organizujete webinare?

– Svi događaji i aktivnosti podrazumevaju lično prisustvo, ali posle edukativnih programa objavljujemo kratke video rezimee predavanja i radionica na našem sajtu, društvenim mrežama i u newsletter-u, kao i edukativne materijale predavača ukoliko oni odobravaju da ti materijali budu objavljivani javno.

*Da li mogu da se prijavim ako sam već jednom odbijen/a?

– Naravno! Potrebno je ponovo popuniti prijavu za aktuelni ciklus i potruditi se da ta prijava bude unapređena, razvijenija, jasnija i promišljenija, ukoliko prošli put niste imali uspeha. Treba imati na umu da su šanse da ista, nerazvijena prijava bude odobrena, samo zato što je poslata ponovo, minimalne.

*Da li mogu da se prijavim ako sam već učestovao/la u drugom mentorskom programu?

– Možete, s tim što će prioritet imati oni koji do sada nisu imali priliku da imaju mentorsku podršku svom ličnom i profesionalnom razvoju. Ukoliko ste bili deo drugog ili našeg mentorskog programa, očekujemo da ste osnaženi i da ste opremljeni alatima koji vam omogućavaju da i sami pronađete mentorsku i drugu vrstu podrške izvan formalnih mentorskih šema. Ukoliko ipak niste imali uspešno mentorsko iskustvo do sada i smatrate da će vam u ovom trenutku odgovarajući mentor umnogome značiti da unapredite svoje znanje, veštine i rad, pošaljite nam svoju prijavu i mi ćemo je pažljivo pročitati.

*Da li mogu da se prijave dve osobe iz iste organizacije / institucije / firme / grada?

– Da. Svaka prijava se uzima u obzir potpuno individualno.

*Da li predstavljam firmu / organizaciju / instituciju ili sebe lično?

– Predstavljate sebe lično i radite na svom ličnom i profesionalnom razvoju. Međutim, Vaše delovanje i ciljevi koje želite da postignete su neodvojivi od Vašeg privatnog i poslovnog okruženja i sigurno će novo znanje, iskustvo, veštine, informacije i kontakti koje steknete biti od koristi i značaja i za Vaš kolektiv. Organizacija ili institucija ne mogu posle nekog vremena zameniti osobu koja učestvuje u programu ili slati različite saradnike na edukativne programe, već jedna osoba koja je primljena učestvuje u programu od početka do kraja.

*Da li mi treba odobrenje firme / organizacije / institucije?

– Ne. Program je namenjen pojedincima koji žele da rade na svom ličnom i profesionalnom razvoju. Podrška kolektiva jeste prednost, jer u tom slučaju postoji veća verovatnoća da ćete naučeno moći lakše i uspešnije da širite dalje, i da stečeno iskustvo, informacije, ideje i veštine prenesete u tu organizaciju ili instituciju, ali nije nužno.

*Da li mogu da se prijavim ako trenutno ne živim u Srbiji?

– Da, ukoliko možete da prisustvujete aktivnostima tokom programa.

*Šta su mentijeve obaveze tokom programa?

– Kako bi program doprineo mentijima na najkvalitetniji način, od mentija se očekuje da: (1) se viđaju sa mentorom na mesečnom nivou uživo ili putem Skajpa, (2) održavaju i razvijaju komunikaciju sa mentorom i budu proaktivni u tom odnosu, poštuju mentorovo izdvojeno vreme, kao i uloženi trud i rade na svom ličnom i profesionalnom razvoju i ostvarivanju postavljenih ciljeva, (3) se pripremaju za sastanke sa mentorima, kao i za druge aktivnosti u okviru programa, (4) informišu tim „Kreativnog mentorstva” ( jednom u tri meseca) o saradnji sa mentorom i ostvarivanju postavljenih ciljeva kroz upitnik i telefonske evaluacije, (5) prisustvuju i aktivno učestvuju na radionicama, treninzima i okupljanjima koja se održavaju u proseku jednom mesečno u Beogradu u periodu od septembra 2019. do kraja septembra 2020. godine, sa obaveznim učešćem na: radionici postavljanja ciljeva 8. juna, uvodnom treningu u program 21. i 22. septembra 2019, kao i srednjeročnoj radionici u martu 2020. godine.

*Program ima dvostepen format i od mentija se očekuje da se do srednjeročnog okupljanja (marta 2020.) vide najmanje pet puta sa svojim mentorom, što je uslov za prelazak na drugi nivo programa koji traje od aprila do septembra 2020.

*Da li postoji spisak mentora među kojima mogu da izaberem mentora za sebe? Kako se bira mentor za izabranog mentija?

– Ne postoji spisak i potencijalni učesnici ne treba da odaberu sebi mentora pre prijavljivanja ni da napišu ime mentora koje su izabrali. Mentor se bira i poziva za učešće u programu na osnovu potreba koje mentiji napišu u prijavi, objasne tokom intervjua i definišu na radionici definisanja ciljeva. Tim „Kreativnog mentorstva”, zajedno sa izabranim alumnistima programa i stručnjacima za rad sa ljudima detaljno analizira ove podatke u postupku formiranja mentorskih parova i tek nakon izbora svih učesnika kreće se u profilisanje i pozivanje mentora. Mentor i menti ne moraju da budu iz iste struke i iz istog grada – mentori dolaze iz Srbije, regiona i inostranstva i eksperti su u najrazličitijim oblastima. Takođe, mentor ne mora nužno da bude stariji od mentija. Dobro je da kandidati budu što detaljniji u opisivanju mentora kakav misle da im je potreban, a potom da prepuste timu programa da učine profilisanje i naprave spoj.

– Neki od mentora u prethodnom, četvrtom ciklusu našeg programa bili su: Natali Beljanski, izvršna direktorka Festivala uličnih svirača iz Novog Sada; Joachim Waern, zamenik šefa misije Ambasade Švedske u Beogradu; Miša Stojiljković, novinar, psiholog i medijski savetnik; Lazar Džamić, kreativni strateg, donedavno šef  tima za brend strategiju u Guglovom kreativnom think-thank-u ZOO u Londonu; Slađana Petrović Varagić, programska koordinatorka „Filmarta“; Nikola Zavišić, pozorišni reditelj i dizajner svetla; Ana Pejović, menadžerka projekata organizacije „Krokodil“; Borislav Miljanović, osnivač i direktor grupacije Represent System; Dobrivoje Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke, dok su u prva tri ciklusa mentori pored ostalih bili i: Toni O`Brajan, nekadašnji direktor British Council-a za Zapadni Balkan; Olga Svoboda, tadašnja direktorka GI Group HR Solutions; Jasna Dimitrijević, direktorka Zadužbine Ilija M. Kolarac; Aida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava; Marija Desivojević Cvetković, potpredsednica Delta Holdinga; Maja Lalić, kreativna direktorka Miksera; Branko Dimitrijević, profesor i teoretičar umetnosti; Milan Petrović, tadašnji predsednik Srpske asocijacije menadžera; Helen Laršon, tadašnji ataše za kulturu Ambasade Švedske u Beogradu, i mnogi drugi.  Celokupnu listu dosadašnjih učesnika pogledajte na:

www.kreativnomentorstvo.com/alumni-mreza/

kao i na:  https://www.kreativnomentorstvo.com/novi-ucesnici/

– Svi mentori „Kreativnog mentorstva” su deo Mreže mentora, i ukoliko poznajete osobu koju želite da preporučite za mentora, molimo Vas da je uputite na proceduru prijave koja se nalazi na https://www.kreativnomentorstvo.com/mreza-mentora/

*Da li mogu da predložim mentora/ku za sebe?

– U prijavi bi trebalo da opišete kakvog mentora/ku želite i zbog čega. U cilju bližeg opisa, možete i da predložite konkretne osobe, ali to ne znači da ćete biti spojeni u mentorski par baš sa tom osobom.

*Da li mogu da se prijavim ako već imam mentora i želim sa njim da uđem u program?

– Ukoliko ste već sa nekim razvili mentorski odnos koji dobro funkcioniše, to je zaista sjajno. Razumećete da će prioritet pri izboru učesnika za naš program imati oni koji nemaju u svom okruženju mentorsku podršku i kojima će program doneti najveći benefit.

– Ukoliko vas učešće u „Kreativnom mentorstvu” interesuje prvenstveno zbog edukativnog programa, obradovaće Vas informacija da će deo događaja u okviru edukativnog programa biti otvoren za javnost. Savetujemo Vam da se upišete se na našu mailing listu i dobijaćete redovno najave predavanja, radionica i okruglih stolova koje organizujemo.

*Šta ako nisam zadovoljan mentorom/kom kojeg sam dobio/la? Šta ako ne funkcioniše odnos sa mentorom/kom?

– Svaki odnos je prilika za učenje i razumevanje konteksta u kom radimo i živimo. Tim „Kreativnog mentorstva” tokom celog ciklusa pažljivo prati svih 25 mentorskih parova i tu je da Vas podrži ukoliko nešto ne funkcioniše. Preduslov za uspešnu saradnju je otvorena komunikacija i razumevanje da je preko puta nas takođe osoba sa vrlinama i manama koja ne može verovatno da odgovori na baš sva naša pitanja i dileme u baš svakom trenutku. Ukoliko dogovorimo očekivanja i način rada koji oboma odgovara, velike su šanse za kvalitetan razvoj odnosa. Uvodni trening početkom septembra, priručnik o mentorstvu kao i baza znanja na našem sajtu pružiće značajne savete i smernice u vezi sa razvojem odnosa i saradnje mentora i mentija.

*Da li jedna osoba može da bude mentor grupi mentija?

– Ne. Mentorski odnos je individualan odnos i mentori se dodeljuju svakom mentiju zasebno. Ono što može da se dogodi jeste da tokom programa prepoznate da i neki drugi mentor osim Vašeg može da Vam bude značajna podrška i prenese važno iskustvo i znanje, i u tom slučaju možete se dogovoriti sa tim mentorom za jedan ili nekoliko dodatnih susreta u slučaju da to obaveze mentoru dozvoljavaju.

* Da li moram da imam konkretan projekat na kojem radim sa mentorom?

– Ne nužno. Neki od kandidata za učešće imaju projekat koji žele da razvijaju, ali sasvim je u redu i da se prijavljujete za program jer želite da usavršite neke veštine, steknete znanje u određenoj oblasti, dobijete druge perspektive na probleme i izazove sa kojima se susrećete ili pak prilike koje Vam se nude. Važno je da budete što detaljniji i strukturisaniji u opisivanju onoga što želite da radite sa mentorom i oblast Vašeg razvoja na koju ćete se tokom godinu dana fokusirati.

*Da li moj napredak u programu mora da bude merljiv? Da li moram da ostvarim konkretne rezultate?

– Ne nužno. Razvoj mentija tokom godinu dana učešća u programu donosi različite rezultate koji su veoma individualni. Svako od mentija dobiće iz programa ono što bude tražio i ono što njemu bude potrebno. Ključno je zadovoljstvo mentija i mentijeva procena da je ostvario/la napredak u planiranoj oblasti razvoja i u odnosu na svoj postavljeni cilj.

*Šta ako promenim cilj tokom programa?

– Promena cilja i fokusa, kao i dodavanje novih ciljeva je proces koji se često dešava tokom razvoja mentija, jer prolazi kroz razne lične i profesionalne promene.

*Šta ako dobijem posao / ostanem bez posla / promenim posao / preselim se / ostanem u drugom stanju tokom programa?

– Učešće u „Kreativnom mentorstvu” nije uslovljeno Vašim profesionalnim i ličnim statusom. U prethodna tri ciklusa sve navedeno se dešavalo unutar mentorskih parova, i ništa od navedenog nije automatski uticalo na učešće mentora ili mentija u programu, već zavisi od toga kako menti i mentor isplaniraju svoje vreme i dogovore način rada, razmene i podrške.

*Šta su moje obaveze nakon programa?

– Nakon programa se od Vas očekuje da širite ideju mentorstva kao doživotnog učenja i deljenja znanja, i da nastavite da radite na razvoju polja kulture u Srbiji. Veliki broj naših alumnista i mentora postane ambasador ideje razmene iskustva, međusobne podrške, ličnog i profesionalnog razvoja i dijaloga između sektora, generacija i iskustva i to je nešto na šta smo mi veoma ponosni. Volimo da ostanemo u aktivnoj komunikaciji i saradnji sa našim alumnistima na obostranu korist i zadovoljstvo.

*Da li dobijam sertifikat?

– Mentori i mentiji na kraju programa dobijaju Zahvalnicu što su učestvovali u programu, usavršavali se, delili svoje znanje sa drugima i što će dalje širiti ideju mentorstva, ličnog i profesionalnog razvoja i doživotnog učenja. Tokom trajanja ciklusa svaki učesnik dobije ono za čime traga, pa se samim tim i njihova iskustva veoma razlikuju.

*Gde mogu da saznam više o mentorskom odnosu generalno, šta znači biti „mentor” i „menti”, predrasudama o mentorstvu, mentorskim sastancima?

– Znanja i iskustva o mentorstvu kao načinu doživotnog učenja i deljenja znanja, sakupljena kroz dosadašnji rad „Kreativnog mentorstva”, nalaze se u Bazi znanja na našem sajtu.