„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

ArtNexus i Kreativno mentorstvo započinju novi onlajn edukativni program (SAZNAJ VIŠE)

Ukoliko ste radnica ili radnik u kulturi, umetnosti, kreativnim industrijama ili medijima i želite da steknete i usvojite neka nova znanja i veštine koje mogu da vam doprinesu na vašem ličnom i profesionalnom putu – onda je ovo edukativni program za vas!

ArtNexus, u saradnji s Kreativnim mentorstvom u periodu od marta do novembra 2024. organizuje seriju od šest onlajn radionica koje imaju za cilj da pruže nova znanja i da osnaže sve one koji se bave kulturom, umetnošću, kreativnim industrijama i medijima. Radionice će držati iskusni predavači i predavačice, sa višegodišnjim međunarodnim iskustvom rada iz oblasti o kojima će govoriti. 

ArtNexus je međunarodni program za kulturnu i razvojnu saradnju sa ciljem stvaranja sinergije između kulturne politike i inicijativa za međunarodnu razvojnu saradnju.

Zašto da se pridružiš našem edukativnom programu?

Da li ste umetnik ili umetnica kojima nedostaje umrežavanje, neformalna edukacija i napredovanje na ličnom i karijernom putu? Onda su ove radionice za vas jer mi okupljamo zajednicu umetnika, kulturnih radnica, pojedinaca i pojedinki koje su strastveni prema umetnosti, kulturi i kreativnim industrijama i medijima. Radionice su osmišljene tako da ponude kombinaciju praktične obuke, veština, interaktivnih dijaloga i mogućnosti za međunarodno umrežavanje.

U kojim oblastima kulture i medija bi trebalo da sam aktivna kako bih mogao/la da učestvujem u edukativnom programu?

Umetnost (likovna, dramska, književnost, muzika, ples, primenjena umetnost…), kulturno nasleđe (rad u muzejima, arhivima, bibliotekama, projekti zaštite, afirmacije ili oživljavanja materijalnog ili nematerijalnog kulturnog nasleđa…), kreativne industrije (dizajn, arhitektura uključujući javne prostore i urbanizam, moda, film, fotografija, gejming, muzika…), kulturne politike (na lokalnom i nacionalnom nivou), obrazovanje u kulturi i kroz kulturu, menadžment i produkcija u kulturi, istraživanja u oblasti kulture, društveno angažovana kultura i umetnost, kulturologija, medijska produkcija, međunarodna kulturna saradnja (uključujući kulturnu saradnju u regionu), raznolikost kulturnih izraza i interkulturni dijalog i druge srodne teme i oblasti, kao i mediji. Ova lista nije isključiva i ukoliko ono čime se Vi bavite nije navedeno, a zainteresovani ste da se prijavite i verujete da bi edukativni program doprineo Vašem ličnom i profesionalnom razvoju, a Vi zajednici kojoj pripadate i širem društvu, prijavite se. Program je namenjen onima koji se poslovima u kulturi bave bilo u javnom, civilnom, privatnom sektoru ili samostalno.

Što vas očekuje?

Edukativne radionice osmišljene kako bi adresirale potrebe i izazove umetnika i kulturnih radnika u regionu. Povezivanje s istomišljenicima i potencijalnim budućim saradnicima, podstičući osećaj jedinstva u umetničkoj zajednici. Prilka da kroz rad i deljenje vrednih i korisnih saveta sa iskusnim predavačima i govornicama kroz svaku radionicu obatite svoje lično i profesionalno iskustvo. Prekidanje geografskih i kulturnih barijera – bez obzira gde se nalazite na svom umetničkom putovanju, ovaj program je osmišljen za vas!

Radionice će se održati na engelskom jeziku. Učešće na svim radionicama je besplatno, a informacije o prijavi za sledeću edukativnu radionicu biće uskoro dostupne na našim društvenim mrežama, te vas pozivamo da zapratite Kreativno mentorstvo na Facebook-u, Instagramu, LinkedIn-u i X-u i da budete u toku sa svim daljim aktivnostima vezanim za ovaj program.