„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+38163582818
info@kreativnomentorstvo.com

Završna radionica petog ciklusa: Zaokruživanje mentorskog odnosa je prilika za refleksiju

Peti ciklus programa „Kreativno mentorstvo“, zvanično je završen 31. oktobra, radionicom na temu zaokruživanja mentorskog odnosa, a održala ju je Višnja Kisić, osnivačica „Kreativnog mentorstva“. Kao i sve prethodne radionice, održane od maja do novembra, i ova radionica je održana onlajn.

Kako Višnja kaže: “Zaoktuživanje mentorskog odnosa je teško, jer označava završetak jednog ciklusa saradnje i razmene, ali sa druge strane je i prilika da se razmisli o celom procesu i saradnji između mentora i mentija, kao i o svim stvarima i promenama koje su nastale kao plod mentorskog odnosa.”

Cilj radionice ipak nije bio da se sa mentorom odnosno mentijem podeli sve što želimo, već da se mapiraju stvari o kojima je potrebno reflektovati – šta nam se svidelo više, a šta manje, koje su nam želje za daljim radom i razvojem i kakav sistem podrške nam je u tome potreban. Zatim je predviđeno da se mentor i menti sastanu još jednom do kraja novembra i da na tom poslednjem sastanku razgovaraju upravo o ovim pitanjima, kako bi postavili osnovu za dalji rad.

Tokom radionice, mentorski i mentiji su tokom radionice bili podeljeni u virtuelne sobe gde su sa svojim menotorm, odnosno mentijem odgovarali na sledeće teme:

Tema 1: Šta su najvažniji uvidi koje smo stekli tokom procesa? Šta su najdragocenije stvari koje ste naučili? Na čemu ste posebno zahvalni mentiju/mentoru?

Tema 2: Za mentije – Gde smo u odnosu na željeni cilj? Na koji nas je način mentorstvo ohrabrilo u tom cilju ili u promeni cilja? Šta se usput promenilo? Za mentore: Gde je menti u odnosu na cilj? Šta vidite kao važne pomake kod mentija? Šta bi bilo važno dalje jačati?

Tema 3: Šta nam je posebno prijalo iposebno značilo u mentorskom odnosu? Šta bismo voleli da je bilo drugačije? Razmena bar dve stvari koje su nam posebno značile i bar jednu koja bismo voleli da je bila drugačija.

Tema 4: Za mentije – Gde smo sada? Koji su nam naredni planovi? Kakva vrsta podrške bi nam bila značajna i dalje? Za mentore: Gde je menti sada? Koja znanja i veštine bi trebalo da razvija? Koja vrsta podrške i učenja bi bila dobrodošla?

Tema 5: Na koji način i u kom obliku biste nastavili odnos?

Zaokruživanje mentorskog odnosa u okviru ciklusa je važno jer ono predstavlja formalni završetak programa u kome su i menitji i mentori pristali da učestvuju tokom nekog perioda. Međutim, Višnja je napomenula da svakako postoji i sloboda da se nastavi sa saradnjom i odnosom jer neretko mentorstvo prevaziđe taj odnos učenja i razmene, i preraste u prijateljstvo i podršku i u drugim segmentima. Sa te strane, mentori i mentiji imaju su ohrabreni da održavaju kontakte i ostvaruju i saradnju posle programa, ukoliko za to postoji prostor i volja.

Peti ciklus je ovom radionicom zvanično završen i možemo reći da je svakako bio mnogo drugačiji od svih prethodnih. Pored toga što je bio jubilarni, peti, ovo je bio i ciklus u kome smo svi naučili mnogo kroz prilagođavanje svakodnevnim promenama koje su nam se dešava usled globalne pandemije koronavirusa. Vrlo nam je drago što možemo da kažemo da smo na tom putu bili zajedno, podržavajući se i da je tokom ovog, produženog ciklusa, mreža „Kreativnog mentorstva“ bila vrlo važan resurs zahvaljujući kome je ciklus uspešno zaokružen.