„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Završna radionica petog ciklusa: Zaokruživanje mentorskog odnosa je prilika za refleksiju

Peti ciklus programa „Kreativno mentorstvo“, zvanično je završen 31. oktobra, onajln radionicom na temu zaokruživanja mentorskog odnosa, a održala ju je Višnja Kisić, suosnivačica „Kreativnog mentorstva“.

Kako Višnja kaže: „Zaokruživanje mentorskog odnosa je teško, jer označava završetak jednog ciklusa saradnje i razmene, ali sa druge strane je i prilika da se razmisli o celom procesu i saradnji između mentora i mentija, kao i o svim stvarima i promenama koje su nastale kao plod mentorskog odnosa.“

Cilj radionice ipak nije bio da se sa mentorom odnosno mentijem podeli sve što želimo, već da se mapiraju stvari o kojima je potrebno reflektovati – šta nam se svidelo više, a šta manje, koje su nam želje za daljim radom i razvojem i kakav sistem podrške nam je u tome potreban. Zatim je predviđeno da se mentor i menti sastanu još jednom do kraja novembra i da na tom poslednjem sastanku razgovaraju upravo o ovim pitanjima, kako bi postavili osnovu za dalji rad.

Tokom radionice, mentori i mentiji su bili podeljeni u virtuelne sobe gde su sa svojim menotorm, odnosno mentijem odgovarali na sledeće teme:

Tema 1: Šta su najvažniji uvidi koje smo stekli tokom procesa? Šta su najdragocenije stvari koje ste naučili? Na čemu ste posebno zahvalni mentiju/mentoru?

Tema 2:

Za mentije – Gde smo u odnosu na željeni cilj? Na koji nas je način mentorstvo ohrabrilo u tom cilju ili u promeni cilja? Šta se usput promenilo?

Za mentore: Gde je menti u odnosu na cilj? Šta vidite kao važne pomake kod mentija? Šta bi bilo važno dalje jačati?

Tema 3: Šta nam je posebno prijalo i posebno značilo u mentorskom odnosu? Šta bismo voleli da je bilo drugačije? Razmena bar dve stvari koje su nam posebno značile i bar jednu koja bismo voleli da je bila drugačija.

Tema 4:

Za mentije – Gde smo sada? Koji su nam naredni planovi? Kakva vrsta podrške bi nam bila značajna i dalje?

Za mentore: Gde je menti sada? Koja znanja i veštine bi trebalo da razvija? Koja vrsta podrške i učenja bi bila dobrodošla?

Tema 5: Na koji način i u kom obliku biste nastavili odnos?

Zaokruživanje mentorskog odnosa u okviru ciklusa je važno jer ono predstavlja formalni završetak programa u kome su i menitji i mentori pristali da učestvuju tokom nekog perioda. Međutim, Višnja je napomenula da svakako postoji i sloboda da se nastavi sa saradnjom i odnosom jer neretko mentorstvo prevaziđe taj odnos učenja i razmene, i preraste u prijateljstvo i podršku i u drugim segmentima. Sa te strane, mentori i mentiji imaju su ohrabreni da održavaju kontakte i ostvaruju i saradnju posle programa, ukoliko za to postoje prostor i volja.

Peti ciklus je ovom radionicom zvanično završen i možemo reći da je svakako bio mnogo drugačiji od svih prethodnih. Pored toga što je bio jubilarni, peti, ovo je bio i ciklus u kome smo svi naučili mnogo kroz prilagođavanje svakodnevnim promenama. Vrlo nam je drago što možemo da kažemo da smo na tom putu bili zajedno, podržavajući se i da je tokom ovog, produženog ciklusa, mreža „Kreativnog mentorstva“ bila vrlo važan resurs zahvaljujući kome je on uspešno zaokružen.