„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Održana serija interaktivnih predavanja u institucijama kulture u Beogradu

U proteklih 11 godina u okviru mentorskog programa organizacije Kreativno mentorstvo, mnogi učesnici i učesnice dolazili su iz institucionalnog sektora kulture. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva rada i razgovora sa njima, došli smo do zaključka da u kolektivima u institucijama kulture u našoj zemlji i dalje vlada nepoznanica oko toga šta mentorstvo predstavlja i na koji način može da bude primenjeno u svakodnevnom radu zaposlenih u ovom sektoru.

U cilju da podstaknemo određene kolektive u nekim institucijama kulture da primene metodologiju mentorstva u svom svakodnevnom radu, tim Kreativnog mentorstva došao je na ideju da realizuje seriju interaktivnih predavanja za zaposlene u 3 institucije kulture u Beogradu – u Muzeju afričke umetnosti, Biblioteci grada Beograda i Kulturnom centru Beograda. Cilj naših predavanja bio je da predstavimo i bolje upoznamo ove kolektive sa principima mentorstva i njegovim benefitima, kako bi iste mogli da koriste u svom daljem ličnom i profesionalnom razvoju.

Ono što povezuje institucije kulture u kojima je tim Kreativnog mentorstva ove jeseni održao predavanja, jeste to da je nekoliko zaposlenih u pomenutim institucija učestvovalo u našem mentorskom programu. Alumnistkinje Zorana Đaković Minniti, Jasmina Ninkov i Jasna Brkić, su se odazvale pozivu da sa svojim koleginicama i kolegama podele koliko je mentorstvo uticalo na njihov profesionalni razvoj i šta su sve dobile iz učešća u programu. Svojim aktivnim učešćem, predavanju su dodale poseban značaj. 

Na dvosatnom interaktvinom predavanju tim Kreativnog mentorstva prisutnima je ukazao na to šta mentorstvo kao praksa u kuluturnom sektoru omogućava i koje su to dobrobiti imanja mentorke i mentora. Zaposlenima u institucijama kulture je približnije prikazano koji su to koraci ka uspostavljanju jednog mentorskog odnosa, a potom je u okviru predavanja, vrlo detaljno objašnjen svaki korak u ovom procesu. Prvi korak bi bio postavljanje ličnih ciljeva na kojima bi oni kao budući mentiji mogli da rade. U ovom delu prezentacije naše alumnistkinje podelile su svoje iskustvo i koji su to bili njihovi ciljevi kada su se prijavile za naš program, ali i šta je njih motivisalo da osveste da im je bio potreban mentor ili mentorka u tadašnjoj karijernoj fazi.

Prisutni su imali prilike da urade dve kratke vežbe – postavljanje ciljeva i promišljanje sopstvenih kapaciteta – kako bi približnije osvestili koji su to trenutno izazovi sa kojima se susreću i šta bi potencijalno mogao da bude njihov cilj ukoliko bi uspostavili mentorski odnos.

U okviru predavanja, razgovarali smo i o tome koliko je važno razmisliti o profilu mentora ili mentorke sa kojima bi voleli da rade, a nakon toga, određeni deo vremena bio je posvećen razgovoru o tome gde bi zaposleni u institucijama kulture potencijalno mogli da pronađu svoju buduću mentorku ili mentora.

Tim Kreativnog mentorstva podrcrtao je činjenicu koliko je važno i na koji način će biti prvi put uspostvaljen kontakt između nekog mentorskog para, te su prisutnima na predavanju podeljeni konkretni saveti kako da uspostave, ali i ostvare uspešan mentorski odnos. 

Tim Kreativnog mentorstva se nada da su ova predavanja bila inspirativna za zaposlene u pomenutim institucijama kulture i da će nakon naših susreta biti podstaknuti da dalje istražuju i odvaže se u tome da uspostave mentorski odnos, a možda čak i mentorski program u okviru svoje institucije, sa ciljem da rade na svom ličnom i profesionalnom usavršavanju.