„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

SPECIJALNA BIBLIOTEKA SPECIJALNIH MOĆI

Uz podršku Ministarstva kulture i informisanja i Narodne biblioteke Srbije, u Beogradu je 12. i 13. decembra održana je XVI konferencija Bibliotekarskog društva Srbije sa temom „Male biblioteke u velikom dijalogu za promene“.

Ova međunarodna konferencija Bibliotekarskog društva Srbije nastojala je da otvori prostor za dijalog o temama koje se, pre svega, tiču malih ili manjih biblioteka, kako bi se pažnja stručne javnosti posvetila ovom brojnom i raznolikom segmentu bibliotečko-informacione delatnosti.

Svoj rad „Specijalna biblioteka specijalnih moći“ na Кonferenciji predstavila je Bojana Petraš, bibliotekarka u Specijalnoj biblioteci Narodnog muzeja u Zrenjaninu i učesnica pete generacije programa „Кreativno mentorstvo“. Bojana  je predstavila muzejsku biblioteku i govorila o njenom poslovanju, funkcionisanju, fondu i korisnicama. Poseban segment u radu posvetila je umrežavanju, podršci i razmeni iskustava sa drugim kolegama sa kulturne scene, a između ostalog je govorila i o programu „Кreativno mentorstvo“ i o tome koliko joj je učešće u njemu pomoglo u dosadašnjem radu i napretku.