„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Projekat regionalne saradnje: Prilagođavanje projekata „novoj normalnosti“

Kao što smo svi već svesni – „nova normalnost“ je unela mnoge promene u naše živote i sasvim je izvesno da je protresla sve naše planove na ličnom i profesionalnom nivou. Projekat koji smo započeli u saradnji sa Rruga me pisha fondacijom iz Albanije i OKC „Abrašević“ iz Bosne i Hercegovine nije bio izuzetak. 

Trebalo je da se prilagodimo u svim segmentima, što ne bi bilo moguće bez velike podrške od strane Regionalne kancelarije za omladinsku saradnju – RYCO, zahvaljujući kojoj smo uspeli da okupimo mentije i mentore i da nakon duge pauze koju smo bili prinuđeni da napravimo, postavimo osnovu za novi početak zajedničkog rada. 

Sada kada je dalji tok projekta izvestan, morali smo da se uverimo da se učesnici osećaju dobro po pitanju nastavka celokupnog rada i komunikacije u isključivo virtuelnom okruženju, i u okviru svojih timova i radu sa mentorima.  Imajući u vidu da virtuelni sastanci i platforme koje za to koristimo mogu biti vrlo umarajući ili čak dehumanizujući, tema prve radionice u okviru ostatka projekta, bila je komunikacija i saradnja koristeći različita oruđa koja učesnicima pomažu da prevaziđu ove izazove. 

Učesnici su se 5. septembra sastali sa Dašom Spasojević, koja im je pomogla u procesu preispitivanja i korišćenja iskustava stečenih tokom proteklih meseci tokom rada na njihovim projektima.

Ovaj zvanični „novi početak“ bio je jedinstveni povod za učesnike da obnove kontakt jedni sa drugima i svojim mentorima i da iznesu ideje o tome kako da iskoriste iskustvo globalne pandemije i efekat koji je na njih imala, da svoje projekte sprovedu do kraja.

Daša je vodila učesnike kroz međusobno upoznavanje, obezbeđujući atmosferu za laku razmenu i povezivanje i čineći kontakt koji će sada biti isključivo online, mnogo ljudskijim. Koristeći različite alate, imali su priliku da razmisle i razumeju svoje jake strane, šta ih najviše pogađa u sadašnjoj situaciji i koji su „slonovi“ u sobi sa kojima bi trebalo da se uhvate u koštac. Kopajući dublje u „svet svojih projekata“, učesnici su pronašli način da izraze svoju zabrinutost zbog projekata na kojima rade i kako ih mogu prilagoditi novom kontekstu.

Ovo je takođe olakšalo vizualizaciju njihove trenutne pozicije i potencijala koji imaju kao pojedinci i timovi. Ohrabreni da istraže ovaj svet i da se pozabave jedni drugima i izazovima sa kojima se suočava „svet njihovih projekata“, bili su inspirisani da zajedno razmenjuju, sarađuju i prevazilaze prepreke. „Projektni svet“ je takođe siguran prostor za izražavanje i povezivanje sa drugima – prostor za razmenu najdubljih misli i pitanja, za međusobno slušanje i razumevanje, rušenje zidova gledajući na ljude sa različitim pogledima kao na vredne, a ne kao na uznemirivače, i biti ugodno biti izvan njihove zone udobnosti. Tada će otvorenost i iskrenost prirodno dovesti do razumevanja njihovog potencijala i resursa koje imaju i koji im mogu pomoći da razviju i finaliziraju svoje projekte.

Ovaj novi početak obezbedio je dobru osnovu za nastavak rada ne samo zato što se oslanjao na prevazilaženje fizičke distance i nedostatak razmene energije prisutne u radionicama koje se održavaju uživo, već zato što je inspirisao istraživanje i preispitivanje sebe, svojih odnosa sa drugima (članovima tima i mentorima ) i naših potencijala. Ovakvom razmenom, povećavaju se prilike za uspostavljanje zajedničkog i plodnog tla za razvijanje uspešnih projekata.

Do kraja novembra imamo još vremena da vidimo rezultate zajedničkog rada, a do tada nas čeka još radionica, otkrića i razmena.