„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Program regionalne kulturne saradnje mladih nastavlja se online

U martu ove godine „Kreativno mentorstvo“ započelo je prvi međunarodni program – Program regionalne kulturne saradnje mladih, namenjen mladima Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije. 

Cilj projekta je prenošenje znanja i iskustava kao i potencijalnih modela kulturne saradnje u regionu između mentora – umetnika i kulturnih profesionalaca iskusnih u uspostavljanju regionalne saradnje i teorijskom radu u ovim oblastima i mentija – 30 mladih iz Albanije,  Bosne i Hercegovine i Srbije (po 10 iz svake zemlje) aktivnih u oblasti kulture i medija, starosti od 20 do 30 godina. Kako su sve planirane aktivnosti stavljenje u novi kontekst usled pandemije, od tri seminara koja je trebalo da se održe (po jedan u svakoj od zemalja), uspešno je  održan samo jedan, u Srbiji. Rad mentora sa mentijima biće nastavljen onlajn i mejlovima, nakon dvomesečne pauze.

Mentori, od kojih svako mentoriše po jedan tim od troje učesnika, radiće sa njima na temama uspostavljanja regionalne kulturne saradnje, pomirenja u regionu i antiratnih aktivnosti. Oni će takođe voditi mentije kroz proces stvaranja grupnih projekata/umetničkih radova u različitim formama (predstava, performans, tekst, fotografija, podcast i sl.) i pružati im podršku u vidu online sastanka, u proseku jednom mesečno, slanjem relevantne literature i davanjem sugestija. 

Program se realizuje u okviru projekta Transforming the Region One Conversation at A Time – Inspiring Youth Cultural Cooperation koji je podržan kroz drugi RYCO otvoren poziv za predlog projekta, kofinansiran od strane United Nations Peacebuilding Fund i organizovan u saradnji tri organizacije: RRuga me Pisha iz Albanije, OKC Abrašević iz Bosne i Hercegovine i Kreativnog mentorstva iz Srbije.