„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

PREDAVANJE I RADIONICA „POLJA KULTURNE PRODUKCIJE” DR PREDRAGA CVETIČANINA I VOĐENJE KROZ „MAGACIN” U KRALJEVIĆA MARKA ZA UČESNIKE V GENERACIJE

Proteklog vikenda je u prostoru kulturnog centra „Magacin” u Kraljevića Marka održana radionica i predavanje „Polje kulturne produkcije” koja se već nekoliko godina organizuje za učesnike programa Kreativno mentorstvo u saradnji sa dr Predragom Cvetičaninom. Predrag Cvetičanin, koji je bio mentor u prvoj generaciji programa Kreativno mentorstvo, je docent na Fakultetu umetnosti u Nišu, predavač na UNESCO katedri Univerziteta umetnosti u Beogradu i rukovodilac Centra za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope. 

Profesor Cvetičanin je učesnicima predstavio teoriju „Polje kulturne produkcije” francuskog sociologa Pjera Burdijea, kao i istorijat i razvoj različitih modela kulturne politike. Posle predavanja je usledila i radionica u okviru koje su mentiji imali priliku da analiziraju načine pozicioniranja i funkcionisanja različitih aktera unutar polja kulturne produkcije u Srbiji, modele kulturne politike koji pogoduju ovim akterima, kao i da mapiraju potencijale saradnje kroz aktivno razmenjivanje mišljenja i stavova na ovu temu. 

Profesor Cvetičanin je ovom prilikom predstavio učesnicima i aktuelnu inicijativu „1% za kulturu” koja je pokrenuta u cilju povećanja i bolje raspodele budžeta za kulturu Republike Srbije i prezentovao svoje istraživanje na ovu temu. 

Nakon održane radionice organizovano je vođenje kroz sve prostore „Magacina”, koji osim više prostora u Kraljevića Marka 4, obuhvata i prostor Ostavinske galerije i Radionicu/Praksu koji su prošle godine sređeni i stavljeni u upotrebu. O „Magacinu” su govorili Aleksandar Popović, predsednik UO Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) i korisnik ovog nezavisnog kulturnog centra, koji je aktivno uključen u procese razvoja i upravljanja prostorom i Iva Čukić, direktorka Instituta za urbane politike, osnivačica i programska direktorka Ulične galerije i mentorka u atuelnom 5. ciklusu programa Kreativno mentorstvo. Tom prilikom predstavljena i publikacija „Magacin – jedan model za samoorganizovani kulturni centar“ u okviru koje su alumnisti i učesnici programa mogli da čuju nešto više o modelu rada ovog  jedinstvenog kulturnog centra u Srbiji.    

Kulturni centar „Magacin” je prostor namenjen umetnosti, kulturi i društvenosti. „Magacin” je kroz model otvorenog kalendara svakodnevno besplatno dostupan stotinama korisnika koji zajedno doprinose očuvanju i unapređenju prostora i njegovoj sve većoj vidljivosti i značaju. Istovremeno, postaje mesto nastanka zajednice koja se svakodnevno širi i primer kolektivnog rada na očuvanju javnog dobra. „Magacin” opstaje i razvija se zahvaljujući borbi i samoorganizovanom radu brojnih aktera nezavisne kulturne scene, umetnika, aktivista i njihovih prijatelja i saradnika.