„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

ODRŽANA RADIONICA „UPRAVLJANJE VREMENOM“ U OKVIRU V CIKLUSA PROGRAMA

U subotu, 23. novembra je u prostoru Nove Iskre održana radionica „Upravljanje vremenom”, koja je organizovana za mentije petog ciklusa u okviru edukativnog programa „Kreativno mentorstvo“.

Učesnici ove radionice su imali priliku da nauče nešto više o tome na koji način mogu da rade na poboljšanju lične efikasnosti i produktivnosti, kao i neke veoma korisne tehnike koje im mogu pomoći u organizovanju i upravljanju vremenom. Cilj ove radionice je definisanje ključnih oblasti koje doprinose ostvarenju ličnih ciljeva i uspostavljanje baze na osnovu koje donosimo odluke o prioritetima u danu, kao i u dužem vremenskom periodu. Učesnici prethodne generacije programa su ovu radionicu istakli kao veoma korisnu i značajnu, pa je ona na osnovu njihovih ocena kao i identifikovanih potreba učesnika pete generacije i ove godine uvrštena u edukativni program Kreativnog mentorstva.

Radionicu su vodili Snežana Isaković i Boris Bočvarski, predstavnici GI Group, dugogodišnjeg edukativnog partnera programa. Snežana Isaković, kao trener i fasilitator u Gi Group aktivno izvodi treninge iz oblasti: Upravljanje vremenom, Upravljanje stresom, Veštine prodaje, Veštine komunikacije i DISC metodologija. Snežana je diplomirani sociolog i svoju trenersku karijeru započela je kroz rad u civilnom sektoru baveći se neformalnom edukacijom i realizacijom seminara na teme projektnog menadžmenta, komunikacije, upravljanja timovima i dr. Boris Bočvarski kao ekstreni trener Gi Group i stalni član trening tima Generali Akademije, do sada je kreirao više obuka i trening kurikuluma kao i programa za razvoj menadžera. Borisov trenerski rad i obuke su bazirani na višegodišnjem radu na poziciji projekt menadžera i konsultanta na dizajniranju, implementaciji i monitoringu projekata.

Radionica "Upravljanje vremenom" u V ciklusu programa