„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

I BI SLIKA…

Prenosimo vam iskustva Jasne Brkić, učesnice V generacije programa „Kreativno mentorstvo“, bibliotekarke u Biblioteci grada Beograda na dečijem odeljenju, sa radionice o grafičkoj facilitaciji. Radionica je održana u Litvaniji, a Jasna je poziv dobila između ostalog zahvaljujući učeću u programu.

I BI SLIKA…

Trebalo bi zapravo sada da kroz crtež predstavim pet fantastičnih novembarskih dana koje sam provela na treningu o grafičkoj facilitaciji “MAKE IT VISUAL” u okviru Erasmus+ programa @ Viljnus, Litvanija…no kako sam vičnija rečima, opisaću iskustvo u par rečenica.

Otkud ja tamo? Trening je bio namenjen omladinskim radnicima, a kako radim na Dečjem odeljenju Biblioteke grada Beograda sa decom i mladima, volià, jedan uslov ispunjen. Nebo je bilo granica, na godine se nisu obazirali. A šta me je dodatno preporučilo, pored dugogodišnjeg iskustva u radu sa decom? Pa upravo to što sam deo programa „Kreativno mentorstvo“, jer se obuka grafičke vizualizacije savršeno uklapa u ciljeve programa, a to je rad na ličnom i profesionalnom razvoju i sticanje što raznolikijih veština neophodnih za dobro funkcionisanje na poslovnom, a ništa manje i privatnom planu.

Šta je bio cilj treninga: neformalno učenje i sticanje veština uz pomoć kojih možemo ideje predstaviti vizuelno putem skiciranja i struktuiranja kako bismo ostvarili jasniju komunikaciju, lakše i brže pamtili određene sadržaje, razumeli ih i pojasnili, a na kraju, zabava i igra koji prate ceo proces samo su dodatni plus!

Šta smo naučili: da izrazimo ideje i koncepte kroz jednostavne skice i univerzalne grafičke simbole, da skiciramo ljude i objekte, da izgradimo svoj lični vizuelni rečnik i kako da naše prezentacije postanu još bolje i upečatljivije.

Šta smo saznali: da kao fasilitatori podstičemo sve stilove učenja, lakše prenosimo znanje grupi, prevazilazimo jezičke barijere I lakše održavamo motivaciju. Postoje I brojni alati koji nam mogu olakšati proces grafičke vizualizacije, kao što su doodly, powtoon, pictochart, bikaclo, canva…

Savet: ako vas neko sledeći put pita: “Da li treba da ti nacrtam? “ odgovor je jasan: “O da, obavezno!”

A kako slika vredi 1000 reči, evo i fotografije…

Jasna Brkić - radionica u Litvaniji