„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Osnaživanje gejming zajednice mentorstvom

Prošle nedelje održan je kick-off trening za učesnike mentorskog pilot programa Asocijacije industrije video igara Srbije (SGA). Ovom prilikom su se mentori i mentiji povezali međusobno, a od Tatjane Nikolić suosnivačice i programske saradnice “Kreativnog mentorstva” i Dragane Jevtić, osnivačice i direktorke, saznali su više o procesu mentorskog odnosa na kome će raditi u narednom periodu.

Mnogi od učesnika nekada su imali priliku da sarađuju, imajući u vidu da je gejmerska zajednica u Srbiji mala, a mentorstvo su primenjivali kao jedan od osnovih principa učenja u profesionalnom okruženju. Ipak, Dragana je istakla da se pristup mentorstvu u okviru ovog projekta znatno razlikuje od onog na koji su navikli, jer predstavlja vid šireg ličnog usavršavanja.

U okviru treninga, kroz diskusiju su definisani osnovni principi i očekivanja od mentorskog odnosa. Tokom dva i po meseca zajedničkog rada, koliko program traje,  važno je da  učesnici imaju na umu da je u pitanju proces, razmena i dvosmerni odnos koji se razvijaju i u kome obe strane uče. Dok menti postavlja uvremenjeni i merljivi cilj, na mentoru je da mu na tom putu pomaže kroz odmerena i pravovremena pitanja.

Iako ovo nije prvi mentorski program u kome imamo priliku da doprinesemo osnaživanju kreativnog inkubatora ili organizacije, i znatno se razlikuje od osnovnog programa „Kreatovno mentorstvo“, pilot projekat SGA predstavlja jedinstvenu priliku za učenje i unapređenje. Kao takav, važan je korak u ostvarivanju punog potencijala industrije igara u Srbiji i kreativaca aktivnih u ovoj oblasti. 

Predviđeno je da se održe još dve radionice na kojima ćemo sa učesnicima prvo napraviti presek programa i uspostavljenog mentorskog odnosa, a zatim ga i zaokružiti.