„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

ODRŽANA OSMA SKUPŠTINA NEZAVISNE KULTURNE SCENE SRBIJE

U izvanrednom prostoru Savremene galerije u Subotici od 21. do 23. septembra održana je osma godišnja skupština Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) čiji je “Kreativno mentorstvo” deo od septembra 2015. godine. “Kreativno mentorstvo” predstavljale su dve članice tima, Dragana Jevtić, osnivač i predsednik udruženja i Tatjana Nikolić, menadžerka programa.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

Na Skupštini je predstavljen programski i finansijski izveštaj o radu asocijacije tokom prethodnih godinu dana koji je pokazao veliki i produktivan rad NKSS tokom poslednjih 12 meseci kroz brojne aktivnosti. Tokom Skupštine održane su i 3 radne grupe, na teme aktiviranja članstva u asocijaciji, internog fonda opreme NKSS i javne kampanje za povećanje budžeta za kulturu.

Deset novih organizacija, inicijativa i pojedinaca primljeno je u članstvo na ovogodišnjoj Skupštini, kojima upućujemo našu dobrodošlicu i čestitke: Alineja (Beograd), Argument (Prijepolje), Kolektiv studio 6 (Novi Sad), Koncept 9 (Beograd), Omen (Beograd), Skaska (Zrenjanin), Tačka susretanja (Vršac), Svetlana Ivanov (Beograd), Užička književna republika (Užice) i Kulturna produkcija i zabava (Užice). Zbog neslaganja i nezadovoljstva nekim aspektima rada, deset organizacija takođe je i napustilo Asocijaciju. Radi donošenja odluka koje nisu donete i unapređenja rada Asocijacije za narednu godinu, tokom predstojećih meseci biće održana vanredna Skupština Asocijacije koju sada čini 82 organizacije i inicijative iz različitih delova Srbije.

NA SOPSTVENI POGON

Članice asocijacije NKSS u partnerstvu sa skoro 20 drugih organizacija širom Srbije tokom septembra realizovale su četvrto izdanje festivala „Na sopstveni pogon“. Performansom u Zrenjaninu otvoren je ovaj jednomesečni festival nezavisne kulture i umetnosti koji se održao u 12 mesta širom Srbije – Ivanjici, Šapcu, Beloj Crkvi, Banatskoj Dubici, Novom Pazaru i drugim.

Pod sloganom ,,Novi prostori kulture” učesnici su predstavljali savremene umetničke prakse, preispitivali mogućnost oživljavanja i promišljanja funkcija javnih i napuštenih prostora, istraživali mogućnosti i snage lokalnih zajednica i publike u kreiranju kulturnog sadržaja, i postavljali pitanja o stanju i ulozi nezavisne scene.

MANEK 

Da li imamo jednu ili više kulturnih politika, ili imamo samo politiku u kulturi, koja se menja kako se smenjuju resorni ministri i vladajuće koalicije na različitim nivoima vlasti? Komplikovan odnos kulture i politike povezuje većinu tekstova u novom broju Magazina Nezavisne Kulture, bilo da je reč o Strategiji razvoja kulture u narednoj deceniji, ili raspodeli sredstava iz javnih budžeta na konkursima za sufinansiranje projekata. Da politika, doduše evropska, može i pozitivno da utiče na polje kulture pokazuje primer Novog Sada, a dobar primer političke volje u službi kulture daje makedonski ministar Robert Alađozovski. S druge strane, na poguban uticaj politike u kulturi ukazuje razgovor sa smenjenom direktorkom sada već ugašenog Kulturnog centra Požega, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom Slađanom Petrović Varagić – mentorkom “Kreativnog mentorstva”. Novi Manek se osvrće i na muzeje savremene umetnosti u regionu, samoorganizovane prostore za kulturu u evropskim gradovima, kao i na kampanje zagovaranja (prostora za savremeni ples), preispitivanja sopstvenog značaja (Remont), unapređenja medijske vidljivosti problema na sceni (Sceniranje) ili nepristajanja na plagiranje projekata (Muzej korupcije).

I ovaj, šesti broj kao i sve prethodne možete preuzete i u pdf. Formatu sa sajta NKSS.

http://nezavisnakultura.net/wp-content/uploads/2018/05/Manek-6_web.pdf

SCENIRANJE

Emisija #Sceniranje Asocijacije NKSS na RadioAparatu trebalo bi da doprinese većoj vidljivosti nezavisne scene koja je u masovnim medijima uglavnom ignorisana, a čak i kada joj se obrati pažnja, izostaju dublji prikazi tema i razloga zbog kojih se realizuju mnogobrojni programi, kao i kritički osvrti na pitanja koja pokreću.

Pratite ovu izuzetnu radijsku emisiju koja je imala u petak svoje 80. izdanje putem Fejsbuka https://www.facebook.com/sceniranje/i Mixclouda https://www.mixcloud.com/Sceniranje/!

Posetite sajt NKSS i saznajte više o radu ove važne asocijacije: http://nezavisnakultura.net/

Pratite NKSS na Fejsbuku: https://www.facebook.com/asocijacija.nkss