„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Mentorske konsultacije u okviru petog ciklusa programa “Kreativno mentorstvo”: Zašto je lična agilnost važna za napredak ?

Peti ciklus programa „Kreativno mentorstvo” polako ulazi u svoju završnu fazu, a nedavno su održane i druge po redu mentorske konsultacije za ovu generaciju mentora. Sa velikim zadovoljstvom smo učestvovali u razmeni znanja, energije i važnih informacija, uz vođenje Marine Delić, rukovoditeljke sektora za trening i razvoj u GI Group, glavnom edukativnom partneru „Kreativnog mentorstva“. 

Ove mentorske konsultacije bile su prilika da svi mentori V ciklusa sagledaju svoj dosadašnji rad sa mentijem i ragovaraju o predstojećim koracima. Kako je preostalo još svega dva meseca do kraja programa, uvideli smo da imamo priliku da uradimo još nekoliko stvari: pre svega da promislimo gde smo želeli da stignemo i šta to što još možemo zajedno sa mentijem da uradimo da se približimo željenom cilju. Imajući u vidu da je tok ovogodišnjeg ciklusa značajno izmenjen usled pandemije korona virusa, pored osvrtanja na to Gde smo? i Gde želimo da idemo?, Marina je sa nama podelila i nekoliko saveta kako da u novonastalim okolnostima povećamo ličnu agilnost i rezilijentnost, kao i da nam nova normalnost” daje mogućnost za dodatnu samospoznaju, čak i pored sprečenosti da nastavimo ili ostvarimo različite stvari, projekte i ideje. Dobili smo neočekivanu priliku da se okrenemo sebi i da promislimo šta nam prija i u šta želimo da ulažemo vreme?

Jedan od načina da lakše uvidimo stvari i odgovorimo na ova pitanja, jeste da se poslužimo metaforom letećeg balona i da se zapitamo: Da bi balon mogao da poleti, sta moram da odbacim? Odgovor na ovo pitanje vrlo često može biti: dnevni posao, obaveze ili rutina. Odnosno, celokupno iskustvo koje su nam doneli životni uslovi usled pandemije, naučilo nas je da kada ne silimo stvari, dođemo do novih saznanja i na potpuno neočekivanim mestima.

Druga stvar koju možemo preispitati i unaprediti jeste lična agilnost. Metod koji možemo primeniti jeste da svoje čvrsto uverenje, odnosno majndset, zamenimo razvojnim. Razvojni majndset nam pomaže da da rastemo. Za razliku od fiksnog, prema kome pretpostavljamo da su naši lični kvaliteti i sposobnosti nepromenljivi, razvojni majndset nam pomaže da svaku situaciju doživimo kao priliku za učenje i napredak. Sa ovakvim stavom, uviđamo da su naši kvaliteti i sposobnosti promenljivi; postajemo otvoreni za promene i uviđamo da neuspeh nije znak nesposobnosti ili lošeg izbora. Ovo je posebno važno u situaciji gde su promene stalne i brze.

Razvijanje rezilijentnosti takođe može da doprinese daljem razvoju naše agilnosti. Stvaranjem refleksa da se fokusiramo samo na stvari na koje možemo uticati u datom trenutku, smanjujemo pritisak koji namećemo sebi. Isto tako, od velikog je značaja i umrežavanje i povezivanje sa drugima, jer na taj način možemo naći podršku i lakše preborditi izazovna vremena. 

Na kraju, kada se nađemo u situaciji gde nam je teško da se fokusiramo ili nam je potrebno da se osvrnemo ili možda unapredimo ličnu produktivnost, možemo sebi postaviti sledećih šest pitanja:  

  1. Šta je sada stvarno važno?
  2. Šta sam postigao/postigla prethodne sedmice?
  3. Šta je važno (ili nije važno) u ovoj sedmici?
  4. Koje su mi opcije kako to mogu da uradim?
  5. Šta ću da uradim ove sedmice, kako bih imao/imala stabilan progres u onome što mi je važno?
  6. Ko može da mi pomogne?

Kroz traženje odgovora, možemo doći do novih, veoma važnih saznanja, usmerenja i razvojnih i životnih pravaca. Odvajanjem vremena da promislimo o ovome, umanjujemo i pritisak koji sebi težimo da nametnemo, posebno u novoj normalnosti” u kojoj sada živimo.