„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Projekat regionalne saradnje: Onlajn seminar u Tirani

Oktobar je mesec kada se dešavaju mnoge stvari važne za naš prvi regionalni projekat “Transforming the Region One Conversation at A Time – Inspiring Youth Cultural Cooperation”. Budući da prolazimo kroz njegovu završnu fazu, većinu vremena koristimo za razmenu znanja i pomoć učesnicima. U subotu, 10. oktobra, sastali smo se kako bismo razgovarali o različitim aspektima regionalne saradnje. Ovaj sastanak je u početku bio planiran kao jedan od ključnih susreta tokom projekta i trebalo je da se dogodi u Tirani, ali je sticajem okolnosti održan putem interneta, dok su njegovi organizatori bili naši partneri iz Rruga me pisha fondacije iz Albanije.

Sastanak se sastojao iz tri dela. Tokom prvog smo imali priliku da saznamo koje su mogućnosti kulturne saradnje u regionu i zašto je važno dati priliku mladima da se sastaju i rade zajedno, drugi je bio posvećen tome kako da daju savete kako se nositi sa krizom zbog pandemije i u završnom delu učesnici su ukratko predstavili svoje ideje i projekte. Moderator radionice bio je Ols Lafe, arheolog, nacionalni turistički vodič i direktor Centra za razvoj antičkog i srednjovekovnog albanskog kulturnog nasleđa, Univerziteta „Aleksander Moisiu“ u Draču.

U prvom delu, Gentian Džadžiu, menadžer programa ReSPA (Regionalna škola za javnu upravu) podelio je sa nama zašto je regionalna saradnja na zapadnom Balkanu važna i koje su mogućnosti za nju. Kao što je rekao Gentian: “Regionalna saradnja i održavanje kontakata izuzetno su važni u ovakvim vremenima – kada sastanci i razmene uživo nisu mogući, trebalo bi da nađemo način da održimo doslednost zajedničkog rada.” U ovom trenutku saradnja u domenima mladih, kulture, zdravstva, sporta, obrazovanja i inovacija je posebno dobrodošla. Oni šalju poruku da možemo prevazići razlike, zajedno uneti promene i osigurati prosperitet regiona. Ali, sprovođenje regionalnog projekta može biti izazov ako ne znamo gde da pronađemo prave informacije ili kome da se obratimo. Gentian nam je zato skrenuo pažnju na nekoliko organziacija: Creative Europe Desk, Europe for Citizens i RYCO kao nekoliko opcija za konsultovanje i praćenje poziva za konkurisanje.

Imati regionalni projekat nije važno samo za uključene strane, već i za evropski prosperitet. Pomirenje i dobrosusedska saradnja, kao i suočavanje sa nasleđem prošlosti i ponovno uspostavljanje veza među ljudima su od ključne važnosti za ukupni napredak i nova poglavlja za sve uključene strane.

Ukoliko nismo sigurni da li će zvanične institucije biti otvorene za naše predloge projekata, možemo pokušati da se obratimo organizacijama na nezavisnoj kulturnoj sceni, jer, kako kaže Gentian, one imaju najdužu tradiciju regionalne saradnje.

Sledeći deo radionice održan je u vidu diskusije o uticaju pandemije na projekte u vezi sa mladima i kulturom. Ovog puta je Ols Lafe asistirao učesnicima. Ols je započeo diskusiju podelivši svoje iskustvo i utiske sa početka pandemije. Kako on kaže: “Može biti zahtevno da se povinujete naredbama i sledite savete u vezi sa pandemijom, ali kada shvatimo da treba da budemo pažljivi ne samo prema sebi već i prema drugima, pristupićemo stvarima drugačije.” Kršenje pravila može biti privlačno, ali treba i da budemo svesni mogućih posledica i da pokušamo da iskoristimo resurse koje imamo da bismo ovaj period što više olakšali. Trebalo bi da ga posmatramo kao priliku da učimo o sebi i prilagođavanju. Međutim, ne treba da izgubimo iz vida da je potrebno mnogo vremena i energije da bismo to sproveli i prihvatili svaku situaciju kao priliku za učenje bez obzira na njen ishod, i da nastavimo dalje. Ovo će trajati, a mi moramo pronaći ravnotežu. Kako Ols kaže: “Trebalo bi da pokušamo da izvučemo najbolje od obe strane – sastajmo se kada je to moguće i koristimo internet i onlajn svet za mnoge druge aktivnosti.”

Završni deo radionice bio je posvećen predstavljanju projekata na kojima učesnici rade. Ovo nije bila samo odlična prilika da se učesnici upoznaju sa idejama i napretku u radu, već i da dobiju povratnu informaciju od drugih učesnika i mentora kako bi ih još više razvili. Glavni cilj bio je osigurati motivišuće okruženje za učenje i finalizaciju projekata. Veoma nam je drago što su teme projekata zaista raznolike – od onih čiji je cilj da rade intervjue sa ljudima iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije kako bi izrazili svoje stavove i utiske o određenim istorijskim periodima, preko nekih koji rade na stvaranju umetničkih dela, do onih koji kreiraju aplikacije. Svi oni koristiće sličnosti i razlike kao polaznu tačku za zajednički rad i stvaranje. 

Ponosni smo što možemo da kažemo da projekti, iako ovoliko različiti, imaju jednu zajedničku tačku – svi oni imaju za cilj prevazilaženje razlika i osiguravanje dijaloga i poznavanja kultura Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Ostalo je još svega nekoliko susreta do kraja programa, ali drago nam je što učesnici ostaju motivisani i što mentori imaju razumevanja i prilagodljivi su u radu sa svojim timovima pri finalizaciji pilot-projekata.

Radujemo se budućim sastancima, radionicama i završnoj verziji projekata.