„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

POSTANITE DEO MREŽE MENTORA „KREATIVNOG MENTORSTVA“

Bilo da želite da razvijete lične komunikacijske veštine, razumevanje i upotrebu različitih načina učenja i deljenja znanja, ili aktivno promovišete društveno odgovorno razmišljanje i poslovanje – Mreža mentora će vam omogućiti da vaše vredno praktično iskustvo pretvorite u alat za podršku i razvoj mladih stručnjaka u oblasti kulture.

„Kreativno mentorstvo“ iz godine u godinu gradi kulturu otvorenog deljenja znanja i iskustva među različitim generacijama i sektorima, i time stvara mostove među ljudima koji se ne bi inače sreli u krugovima u kojima se svakodnevno kreću. U poslednje četiri godine kroz program je prošlo 150 pojedinaca koji menjaju društvo u Srbiji nabolje, i želimo da taj broj svake godine raste.

Zvanični program godišnje okuplja 25 parova mentora i mentija. Nakon odabira mentija na početku ciklusa, iz Mreže mentora bira se 25 mentora koji najviše odgovaraju specifičnim izazovima i ciljevima odabranih mentija. Građenjem i razvijanjem široke mreže potencijalnih mentora omogućuje se što bolja podrška mentijima. Istovremeno – znanje, veštine, kontakti i ostali resursi koje mentori prisvajaju kroz Mrežu mentora mogu biti dragoceni u njihovom ličnom i profesionalnom razvoju. Mreža mentora trenutno broji više od 100 članova različitih profila, od kojih samo jedan deo učestvuje u godišnjem ciklusu Kreativnog mentorstva. Drugi deo ima mogućnost učešća na treningu o mentorstvu, pratećim radionicama i predavanjima, sastancima i preuzimanju uloge ko-mentora. Ovom prilikom želimo da vas pozovemo da se priključite Mreži mentora, postanete deo tima za razvijanje kulture mentorstva, i podržite mlade i perspektivne profesionalce u oblasti kulture u Srbiji!

Da biste se priključili Mreži mentora, molimo vas da popunjenu PRIJAVU, zajedno sa ažuriranom biografijom ili CV-em pošaljete na e-mail info@kreativnomentorstvo.com. U samom formularu za prijavu ćete pronaći više informacija o tome šta znači biti mentor, koje su obaveze mentora, kako izgleda i od čega se sastoji podrška koju mentori dobijaju tokom programa, kao i šta možete da očekujete ukoliko ne postanete deo aktuelnog ciklusa „Kreativnog mentorstva“.

Poziv za pridruživanje Mreži mentora otvoren je stalno.

Formular za prijavu možete naći na ovom linku!

Poziv za pristupanje mreži mentora možete downloadovati ovde!