„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

KREATIVNO MENTORSTVO NA FILTER NO STREAM FESTIVALU U NOVOM PAZARU

Tim Kreativnog mentorstva dolazi na FILTER No stream festival u Novi Pazar i predstavlja vam najnoviji 4. ciklus programa koji uskoro počinje.

„Kreativno mentorstvo” je jedinstveni program koji postoji u Srbiji od 2012. godine i pruža mogućnosti za lični i profesionalni razvoj budućih lidera u oblasti kulture promovišući mentorstvo kao metod doživotnog učenja i razmene znanja i iskustva između etabliranih stručnjaka, mentora, i budućih profesionalaca, mentija.

Kroz „Kreativno mentorstvo“ talentovane, posvećene i angažovane mlade osobe aktivne u oblasti kulture bivaju povezane sa odgovarajućim mentorima u odnosu na svoje potrebe i interesovanja, a kroz niz aktivnosti, treninga i događaja stiču uvide, kontakte i informacije do kojih sami ne bi došli.

Program po ciklusu okuplja novih 25 mentorskih parova (50 učesnika) i traje godinu dana. Obuhvata jednogodišnju mentorsku podršku za razvoj projekata i inicijativa, znanja i veština, obrazovni program sačinjen od 12 predavanja i treninga u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja i tema relevantnih za profesionalce u oblasti kulture, koji se održavaju subotom u Beogradu, kao i mogućnost umrežavanja sa drugim učesnicima, mentorima i alumnistima programa. „Kreativno mentorstvo” je neprofitnog karaktera i potpuno besplatna za učesnike, zahvaljujući brojnim pokroviteljima i partnerima programa u privatnom, javnom i civilnom sektoru iz zemlje i inostranstva.

Treći ciklus programa „Kreativno mentorstvo” završen je u junu 2017. godine, a u okviru programa Filter festivala program će se predstaviti zainteresovanim profesionalcima u oblasti kulture iz Novog Pazara u četvrtak, 14. septembra pozivajući ih da se pridruže predstojećem 4. ciklusu programa koji uskoro počinje.

Učesnici koje tražimo su budući lideri koji imaju viziju kako će njihov profesionalni razvoj doprineti široj zajednici, i zašto će postići svoje ciljeve brže i bolje uz podršku i vođstvo mentora. Grupu mentija svake godine čini 25 perspektivnih profesionalaca iz umetnosti, kulturnog nasleđa, kreativnih industrija, obrazovanja, menadžmenta kulture, kulturne politike, aktivizma, komunikacije i srodnih oblasti iz više gradova Srbije. Oni su dokazali posvećenost razvoju društva kvalitetnim i značajnim radom u svom profesionalnom polju i poseduju duh promene i napretka, proaktivnost i kreativnost.

Konkurs će biti otvoren 28. septembra i trajati do 19. oktobra. Prijavljivanje će podrazumevati slanje biografije i prijavnog formulara koji će uskoro biti dostupan na internet stranici www.kreativnomentorstvo.com. Kandidati i kandidatkinje koji budu prošli u uži krug biće poznati 25. oktobra i pozvani na intervju koji će biti održan u Beogradu između 4. i 12. novembra. Prva aktivnost u programu održava se 18. novembra.