„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Tribina „Kulturna saradnja u regionu Zapadnog Balkana – perspektive i dometi” u Centru za kulturnu dekontaminaciju

„Kreativno mentorstvo” vas poziva da nam se pridružite na tribini „Kulturna saradnja u regionu Zapadnog Balkana – perspektive i dometi” u subotu  29. februara od 19 sati u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu!

Tribina „Kulturna saradnja u regionu Zapadnog Balkana – perspektive i dometi” okupiće regionalne stručnjake iz menadžmenta u kulturi: prof. dr Milena Dragićević Šešić (Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu), Vladimir Ćorić (OKC „Abrašević”, Mostar), Milica Pekić (Kiosk/KOOPERATIVA Regionalna platforma za kulturu), Genc Permeti (Profesor, Akademija umetnosti, Tirana). Moderatorka razgovora biće Ana Pejović, menadžerka u kulturi.

Govorni jezik događaja biće engleski, kao glavni jezik deo projekta kulturne saradnje mladih koji „Kreativno mentorstvo“ sprovodi zajedno sa organizacijama OKC „Abrašević“ i „RrUga Me Pisha“, uz podršku Regionalne kancelarije za saradnju mladih – RYCO (Regional Youth Cooperation Office).

Zbog čega nam je važna ova tema?

Intenzitet kulturne saradnje u regionu Zapadnog Balkana je promenljivog karaktera, kao što su forme saradnje koje se uspostavljaju. On svakako nije jednakog intenziteta između različitih država regiona, pa je tako između nekih država ovaj vid saradnje veoma slabo razvijen.

Tokom devedesetih godina između bivših jugoslovenskih republika nisu postojali formalni oblici saradnje, ali su se razvijali alternativni vidovi, koji su se uprkos ili nasuprot zvaničnim tokovima pokazali kao mnogo plodniji. To su saradnje razvijene u okviru civilnog sektora, ali i oblici neformalne saradnje između pojedinaca, umetnika, aktivista, predstavnika alternativne umetničke scene koji su gradili partnerstva i kreirali koprodukcije zasnovane na  zajedničkim temama, a svojim radom reagovali na politička dešavanja koja su im bila neprihvatljiva.

Ipak, iako kulturna saradnja u regionu postaje intenzivnija posle 2000. godine, ona dve decenije kasnije i dalje nije razvijena u meri u kojoj bi to mogla da bude. Danas primećujemo mnogo neiskorišćenih prilika i neostvarenih mogućih i potencijalno plodnih oblika saradnje koji bi mogli da posluže  za  jačanje kapaciteta i  razvoja regiona kroz mobilnost i umrežavanje. Sa druge strane, uspostavljanje kulturne saradnje između država Zapadnog Balkana uslovljeno je i praktičnim faktorima i često predstavlja i potrebu i nužnost. Tako na primer države nastale dezintegracijom SFRJ imaju znatno manje kulturno tržište nego ranije, a jezička bliskost u velikoj meri olakšava saradnju između nekih od zemalja regiona.
 
Upravo zbog situacije u kojoj se nalazi kulturna saradnja u ovom regionu, na tribini „Kulturna saradnja u regionu Zapadnog Balkana – perspektive i dometi” pokrećemo diskusiju o tome šta smo do sada postigli i koji su potencijali za dalji razvoj.

Želimo da mapiramo različite oblike umetničke i kulturne saradnje i da sagledamo koji od njih su dali kakve rezultate do sada, kakvo je stanje  saradnje civilnog, a kakvo javnog sektora, kakav smo napredak postigli u poređenju s ranijim periodima i koji su problemi i praktične prepreke koje se ponavljaju svih ovih godina. Isto tako, uključivanjem predstavnika iz različitih zemalja regiona imaćemo priliku i da čujemo i uporedimo  različite perspektive koje se tiču ovih pitanja.

Pozivamo vas da dođete i učestvujete sa nama u razgovoru!

Kako je nastala tribina?

Tribina je deo programa kulturne saradnje mladih, koji organizuju „Kreativno mentorstvo“, OKC „Abrašević“ i „Rruga Me Pisha“, uz podršku Regionalne kancelarije za saradnju mladih – RYCO (Regional Youth Cooperation Office).

Fokus programa je na uspostavljanju dijaloga, kulturne razmene i saradnje među mladima iz oblasti kulture i medija iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Cilj projekta je da se napravi baza za buduću kulturnu mrežu mladih koji su društveno i politički osvešćeni, obrazovani i otvorenog uma. Zbog toga, 30 mladih ljudi (od 20 do 30 godina), po 10 iz Albanije, Bosne i Herecgovine i Srbije koji su aktivni u oblasti kulture, medija i umetnosti,  imaće priliku da uče kroz rad sa mentorima kao i jedni od drugih, u periodu od 6 meseci (Februar – Jul 2020), u timovima od po troje.

U svakom od timova naći će se po jedna osoba iz Albanije i Bosne i Hercegovine i Srbije, a učesnici će raditi na pilot incijativama, uz podršku mentora (umetnika i profesionalaca u kulturi sa dugogodišnjim iskustvom u promociji i uspostavljanju regionalne saradnje, procesima pomirenja u regionu ili anti-ratnim aktivnostima).

Cilj projekta je da se kroz proces mentorstva i vršnjačku razmenu znanja, učesnici upoznaju sa relevantnim inicijativama koje su postojale u prošlosti, koje bi mogle da ih inspirišu, informišu i podstaknu da se više uključe u aktivizam kroz kulturu, kako bi prevazišli predrasude i stereotipe o „drugima” iz regiona i kako bi doprineli stvaranju mreže mladih, društveno aktivnih i osvešćenih građana.

Tribina je deo prvog seminara koji će okupiti 30 mladih ljudi iz Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine u okviru pomenutog projekta.