„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

POIGRAVANJE KULTUROM? ODNOSI KULTURE, DRUŠTVA I POLITIKE U SAVREMENOJ SRBIJI – DEBATA U KULTURNOM CENTRU GRAD

Kako možemo posmatrati kulturu u savremenom društvu Srbije? Zašto je i na koji način kultura potentno polje i sredstvo društvenih distinkcija, borbi i odnosa moći? Kakvu ulogu u modelovanju društva pretpostavljaju akteri kultune scene u Srbiji? Kakvi odnosi političkih elita, kulturnih elita i građana se mogu iščitavati kroz poigravanja kulturom? Kako na te igre, strategije i borbe utiče geopolitička pozicija društva Srbije?

Kreativno mentorstvo i Kulturni centar „GRAD” organizovali su tribinu POIGRAVANJA KULTUROM? o poziciji i ulozi kulture u društvenim transformacijama u savremenoj Srbiji. Tribinom POIGRAVANJA KULTUROM? želeli smo da stvorimo prostor za ‘igranja’ pojmom kulture u društvu Srbije iz ugla različitih disciplina, teorijskih i društvenih pozicija, ali i za tumačenja društvenih i političkih ‘igara’ kulturom, u kojima kultura može biti prostor, sredstvo, predmet ili subjekat igre.

U prvom delu tribine su kroz kratka kritička predavanja svoje perspektive na gore navedena pitanja ponudili Ivana Spasić, sociološkinja i Branislav Dmitrijević, istoričar i teoretičar umetnosti, nakon čega je usledila diskusija, pitanja i učešće publike. U svojoj intervenciji, Ivana Spasić je prevashodno čitala kulturu kao svakodnevnu praksu građana i kao svakodnevno polje društvenih borbi kroz vrednovanja i označavanja, dok je Branislav Dimitrijević čitao kulturu kao sektor, kao proizvodnju kulturnih sadržaja, ali i diskursa koje akteri u sektoru kulture koriste kada zagovaraju svoju delatnost u društvu Srbije, i izvan njega.

Govornici:

Ivana Spasić je profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje teorijske predmete. Bavi se ulogom kulture, diskursa i kolektivnog sećanja u postsocijalističkim društvenim promenama, diskurzivnom proizvodnjom nacije, društvenim pokretima i kulturnim aspektima urbaniteta. Osim više desetina članaka i poglavlja u zbornicima, u zemlji i inostranstvu, objavila je knjige Kultura na delu: društvena transformacija Srbije iz burdijeovske perspektive (2013), Us and Them: Symbolic Divisions in Western Balkan Societies (2012, kopriređivač); Sociologije svakodnevnog života (2004); Politika i svakodnevni života: Srbija 1999-2002. (2003, koautor); Nasleđe Pjera Burdijea: pouke i nadahnuća (2006, kopriređivač); Interpretativna sociologija (1998, priređivač).

Branislav Dimitrijević je profesor istorije i teorije umetnosti na Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu i gostujući predavač na inostranim umetničkim školama i univerzitetima. U svom kustoskom i istraživačkom radu bavi se umetničkim praksama u 20. veku, sa posebnim fokusom na socijalističku Jugoslaviju, kao i Jugoistočnu Evropu. Autor je niza knjiga i izložbenih kataloga o modernoj i savremenoj umetnosti: O normalnosti – Umetnost u Srbiji 1989-2001;  Protiv umetnosti: Goran Đorđević – Kopije; Potrošeni socijalizam – Kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u Jugoslaviji (Fabrika knjiga, 2016); kao i kustos velikog broja izložbi savremene umetnosti: “Gud Lajf” (52. Oktobarski salon, Beograd, 2012); “No Network” (Atomski bunker, Konjic, 2011); FAQ Serbia (ACF, New York, 2010). Redovni je saradnik portala „ Peščanik ” i jedan od mentora u programu „Kreativno mentorstvo”.

Moderatorka debate:

Višnja Kisić je istoričarka umetnosti, master kulturne politike i menadžmenta i doktor nauka muzeologije i studija nasleđa, a menadžerka je za edukaciju i razvoj programa „Kreativno mentorstvo”. U svom istraživačkom radu bavi se interpretacijom nasleđa i politikama korišćenja prošlosti, sa posebnim fokusom na region Jugoistočne Evrope, dok je u praksi angažovana u civilnom sektoru u oblasti nasleđa kao generalna sekretarka je Evropa Nostre Srbija i kao članice odbora Mreže za nasleđe Jugoisočne Evrope. Gostujući je predavač pri UNESCO Master programu za kulturnu politiku i menadžment i Centru za muzeologiju i heritologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, i dobitnica Evropske nagrade za kulturnu politiku za istraživanje i knjigu Governing Heritage Dissonance : Promises and Realities of Selected Cultural Policies (European Heritage Foundation, 2016).