„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

REMAM KNJIGA

Pogledi na mentorstvo – Ponovno pronalaženje mentorstva u menadžmentu umetnosti i kreativne industrije nudi jedinstveno istraživanje ove teme predstavljanjem različitih perspektiva, postavljanjem pitanja koja izazivaju razmišljanje i ispitivanjem načina upravljanja mentorskim programom. Važno je zapamtiti da se mentorstvo ne dešava samo po sebi i da zahteva upravljanje i intervenciju da bi bilo održivo. Studenti univerziteta zainteresovani za umetnički menadžment smatraće da je knjiga od neprocenjive vrednosti za bolje razumevanje načina na koji se mentorstvu može pristupiti i pomoći im u razvoju njihovog profesionalnog identiteta. Ne predstavlja jednu univerzalnu istinu ili metod, već se radi o razmeni iskustava.

Iz akademske perspektive, knjiga podstiče čitaoce da pristupe mentorstvu otvorenog uma, nudeći alate za razmišljanje o procesu izgradnje programa oko srži mentorstva – dinamičnog ljudskog odnosa koji utiče na identitet obe strane – a zatim da se nadograđuje različite slojeve oko te osnove.

Knjiga nastoji da pruži uvid u različite slojeve koji se stvaraju tokom procesa mentorstva. Postavlja niz pitanja koja se mogu primeniti na specifične programe i pomaže čitaocima da shvate kako da efikasno upravljaju i održavaju mentorske odnose.

Knjigu možete pronaći na zvaničnom sajtu projekta: https://remam.eu/book/