„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

PREPORUKE

AVV_5306

Veoma smo ponosni što nas je Švedski institut angažovao kao konsultante za izradu metodologije programa koji će ponuditi ambasadama Švedske širom sveta kao jedan od alata za razvoj lokalnih liderskih potencijala i javnu diplomatiju.

„The worlds of culture and education need people who not only understand thoroughly the professional responsabilities that they have, but who also have a much stronger appreciation of their audiences and how to develop them, plus a significantly more rigorous approach to efficency and to monitoring and evaluation“  – pročitajte u celini preporuku bivšeg direktora British Council-a za Zapadni Balkan Tonija O` Brajana.

„Creative Mentornship has developed into a platform that provides possibilities for professional and individual development for engaded and skilfull persons within culture and society“ – pročitajte u celini preporuku bivšeg ambasadora Švedske u Beogradu NJ.E. Kristera Aspa.

„Imajući u vidu da ovaj program prepoznaje mlade i njihovu društvenu angažovanost, daje im mogućnost za ličnim usavršavanjem, kao i da utiče na povećanje zapošljivosti mladih smatramo da su aktivnosti ovog programa u skladu sa prioritetima i doprinose ostvarivanju ciljeva iz strateških dokumenata koja su u nadležnosti Ministrastva omladine i sporta, Nacionalne strategije za mlade 2015-2025 i zaakona o mladima“ – pročitajte u celini preporuku nekadašnjeg državnog sekretara Ministarstva za sport i omladinu Republike Srbije Nenada Borovčanina.