„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

    +38163582818
    info@kreativnomentorstvo.com

    #kulturnainfrastruktura je inicijativa kroz koju želimo da vam predstavimo Srbiju iz drugačijeg ugla. 

    Kroz priče mentija V ciklusa programa “Kreativno mentorstvo”, imate priliku da saznate nove stvari i otkrijete manje poznate ili potpuno nepoznate priče specifičnih mesta širom Srbije. 

    Klikom na svaku od oznaka na mapi, videćete koja mesta mentiji V ciklusa smatraju važnima i možda dobiti inspiraciju da ih posetite.