„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com
pravila igre image

Pravila igre

Pravila igre definišu šta jeste a šta nije dozvoljeno u toku trajanja mentorskog odnosa, između mentora/ke i mentija. Ovaj Alat vam nudi nekoliko primera dobro ustanovljenih pravila igre:

  • Pokažite poštovanje tako što ćete redovno i tačno dolaziti na sastanke, isključiti mobilne telefone i dozvoliti drugima da završe ono što sto su hteli da kažu.
  • Diskrecija: sve što se kaže kao deo mentorskog odnosa je strogo poverljivo. Obe strane treba da su saglasne ukoliko se nešto sa sastanka, iz nekog razloga, želi saopštiti i drugima.
  • Definišite nepoželjne teme: Mentor/ka i menti su u obavezi da navedu koje teme su nepoželjne za diskusiju zbog mogućeg sukoba interesa ili drugog razloga.
  • Definišite komunikaciju van sastanaka: da li su mogući i poželjni slanje mejlova ili povremeni telefonski pozivi između viđanja radi važnih konsultacija.