„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com
menti

Pripremna pitanja za prvi sastanak – mentor/ka

Prvi sastanak sa mentijem je veoma važan jer, osim za upoznavanje, služi za postavljanje osnovnih smernica na budućem zajedničkom putu. Veza koja se uspostavi između mentora/ke i mentija je ključ uspeha mentorskog procesa. Mentor/ka je na neki način čuvar/ka ove veze, pre svega zbog svog bogatog znanja i iskustva. Od početka bi trebalo imati u vidu da mentor/ka nije tu da reši probleme i izazove umesto mentija, već da mu/joj na pravi način pomogne da se sam/a izbori sa njima.

Kroz iskustvo u programu „Kreativno mentorstvo”, zaključili smo da je veoma važno da se mentor/ka pripremi pred prvi sastanak sa mentijem – da razmisli o svojim očekivanjama, kao i o tome šta može da ponudi i predloži mentiju u predstojećem periodu.

  • Razmislite o temama iz svog privatnog i profesionalnog života koje želite da podelite sa mentijem.
  • Zbog čega ste odlučili da postanete mentor/ka?
  • Šta možete da ponudite mentiju?
  • Koja pitanja ćete mu/joj postaviti – na koji način ćete voditi razgovor?
  • Kako ćete dogovoriti učestalost i teme sastanaka?
  • Kako ćete znati da li mentorski proces funkcioniše ili ne funkcioniše?