„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com
monitoring

Monitoring

Ključ uspešnog mentorskog odnosa je redovno osvrtanje na mentorski proces, u cilju provere njegovog funkcionisanja. Između dva sastanka (obično jednom mesečno) trebalo bi da izdvojite
10-30 minuta kako biste razmislili o pitanjima koje vam ovaj Alat nudi. Na ovaj način moći ćete da identifikujete potencijalne izazove i ostvarene uspehe u mentorskom odnosu. Ukoliko se sretnete sa poteškoćama, najbolje je da o njima otvoreno porazgovarate sa Vašim/om mentorom/kom ili mentijem, kako biste zajedno smislili način za njihovo prevazilaženje. Isto tako, važno je istaći uspehe koji su bili važni mentor/ki i mentiju, kako bi bilo jasno u kom smeru želite da usmerite mentorski proces. Na kraju svakog mentorskog sastanka osvrnite se na proces unutar mentorskog para i podelite razmišljanja. U tome vam mogu pomoći sledeća pitanja:

  • Da li ste zadovoljni napretkom vašeg mentorskog procesa?
  • Koja nova perspektiva vam se otvorila nakon poslednjeg sastanka?
  • Ukoliko postoji neka poteškoća, opišite je ukratko.
  • Kako rad sa mentorom/kom utiče na lični i/ili profesionalni razvoj mentija?
  • Ukratko opišite jednu dobru stvar koja se desila kao posledica prethodnog sastanka.
  • Da li postoji neke potreba koju ne znate kako da zadovoljite u mentorskom odnosu?
  • Da li biste preporučili nekome iz vašeg okruženja da uđe u mentorski odnos?