„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com
mentijevo sagledavanje

Mentijevo sagledavanje

Nakon svakog sastanka, ako je moguće istog dana, menti bi trebalo da izdvoji 30-60 minuta za refleksiju i razmišljanje. Kroz rad sa 70 mentorskih parova u programu „Kreativno mentorstvo”, mentijevo sagledavanje se pokazalo kao veoma važan Alat. Tokom mentorskog sastanka se obično otvori mnogo tema, i razgovor često odluta u raznorazne digresije. Zbog toga se pojedine teme koje se pokrenu na sastanku pokažu kao veoma korisne tek kasnije tokom mentorskog procesa.

U svesku/digitalne beleške bi trebalo da zapišete rezime sastanka:

  • O čemu ste razgovarali?
  • Koje tri stvari su Vas pokrenule tokom i nakon sastanka?
  • Šta ste naučili?
  • Šta bi trebalo da uradite/ razmotrite pre sledećeg sastanka?