„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

KONKURS ZA UČEŠĆE 2021

KONKURS ZA VI CIKLUS PROGRAMA KREATIVNO MENTORSTVO
ZA UČESNIKE IZ BOSNE I HERCEGOVINE, CRNE GORE, HRVATSKE I SRBIJE JE ZATVOREN.

Do raspisivanja konkursa za sledeću generaciju učesnika, pratite nas društvenim mrežama Facebook, Instagram, Linkedin i Twitter, a pozivamo vas i da se prijavite na naš njuzleter kako biste pratili sve vesti o našim aktivnostima.

Na stranici Učesnici aktuelnog ciklusa, pogledajte ko su učesnici VI ciklusa programa Kreativno mentorstvo.

Na ovoj stranici možete pogledati koji su kriterijumi za odabir učesnika u programu, saznati više o procesu selekcije i pogledati odgovore na najčešće postavljana pitanja.

Ako želiš da hodaš brzo, koračaj sam

— ako želiš da stigneš daleko, koračaj sa nekim!

Da li želite da razgovarate nasamo sa uspešnim ljudima koje zaista cenite, da čujete njihovu razvojnu priču – kako su došli do tačke u kojoj se danas nalaze, kako su prevailazili prepreke i ostvarivali ciljeve?

Da li imate potrebu da se posavetujete sa onima koji mogu da Vam pruže releventna znanja, iskustva i uvide?

Da li bi Vam značilo da sa tim osobama podelite izazove sa kojima se suočavate, prodiskutujete opcije koje su pred Vama ili zajednički dođete do nekih na koje nikada niste ni pomislili?

Ako je odgovor DA, pozivamo Vas da se prijavite na jednogodišnji program Kreativno mentorstvo i stvorite sebi prostor za razmenu znanja, ideja i iskustava!

U okviru promocije poziva, održan je i onlajn događaj, na kome je predstavljen aktuelni konkurs, program i tim Kreativnog mentorstva i u okviru koga su alumnisti i mentori iz prethodnih generacija podelili svoja iskustva. Snimak možete pogledati na našoj Facebook stranici. 

FAQ - odgovori na najčešća pitanja o konkursu

Tekst konkursa u PDF formatu

Prijavni formular

Šta je Kreativno mentorstvo?

Kreativno mentorstvo je jedinstveni mentorski program nastao u Srbiji koji podstiče profesionalni i lični razvoj pojedinaca, profesionalaca i budućih stručnjaka angažovanih u oblasti kulture, umetnosti, kreativnih industrija i medija. Program se realizuje već 9 godina i danas okuplja mrežu od 250 ambasadora Kreativnog mentorstva, koji čine zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca i doprinose razvoju društva zasnovanog na kreativnosti, znanju i saradnji.

Program prvenstveno afirmiše i podstiče mentorstvo kao vid doživotnog učenja i razmene znanja, ideja i iskustva između etabliranih stručnjaka, mentora i budućih profesionalaca, mentija. Glavnu aktivnost programa za učesnike – mentije, predstavlja jednogodišnja individualna podrška mentora, koga tim Kreativnog mentorstva bira u odnosu na potrebe, ciljeve i izazove odabranih mentija. Uloga mentora je da, deljenjem znanja, iskustva i perspektiva, podrži mentija u ostvarivanju njegovih ciljeva, prevazilaženju izazova sa kojima se suočava, kao i da mu pruži podršku u ličnom i profesionalnom razvoju.

Uz jednogodišnju mentorsku podršku program pruža i relevantne treninge, predavanja i debate na aktuelne teme od značaja za rad i razvoj učesnika, kao i povezivanje, umrežavanje i razmenu sa drugim angažovanim i aktivnim profesionalcima koje program okuplja. Na taj način, učesnici kroz zajedničke susrete i okupljanja sa drugim mentijima i mentorima tokom trajanja programa imaju priliku za razmenu iskustava i potencijalnu saradnju. Uz to, učesnici dobijaju kontinuiranu podršku tima Kreativnog mentorstva i promociju njihovog rada i dostignuća tokom trajanja programa ali i nakon toga, kada postaju deo alumni mreže.

KOME JE PROGRAM NAMENJEN?

VI ciklus programa Kreativno mentorstvo je regionalnog karaktera!

Za učešće u programu biće izabrano 25 novih učesnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbijesadašnjih i budućih profesionalaca u oblasti kulture, umetnosti, medija i kreativnih industrija, koji dolaze iz javnog, civilnog ili privatnog sektora ili koji deluju samostalno.

Potencijalni učesnici u programu bi trebalo da budu aktivni u nekoj od različitih oblasti najšire shvaćene oblasti kulture, koja obuhvata, ali nije ograničena na: umetnost, kulturno nasleđe, kreativne industrije (dizajn, arhitektura, moda, film, fotografija, gejming, muzika), kulturne politike, obrazovanje u kulturi i kroz kulturu, menadžment i produkciju u kulturi, istraživanja u oblasti kulture, kulturu za decu i mlade, društveno angažovanu kulturu i umetnost, kulturologiju, medijsku produkciju, međunarodnu kulturnu saradnju i druge srodne oblasti. Potencijalni učesnici u programu takođe mogu doći iz oblasti medija.

Formalno obrazovanje u nekoj od ovih oblasti nije uslov za učešće, već dosadašnji, trenutni ili budući rad, želja za daljim profesionalnim usavršavanjem i relevantna postignuća za kulturnu i medijsku scenu.

Iako je program prvenstveno namenjen onima koji su već profesionalno aktivni i imaju ostvarene rezultate u nekoj od navedenih oblasti koje su u fokusu programa, učesnici u programu mogu biti i pojedinci koji su trenutno u procesu formalnog obrazovanja. Isto tako, za izbor za učešće u programu nije relevantno da li su nezaposleni, honorarno angažovani, volonteri, preduzetnici, samostalni umetnici ili drugo.

Ne postoji starosno ograničenje za učešće – program ima za cilj da podrži profesionalce i buduće profesionalce svih generacija, aktivne u navedenim oblastima, koji žele da rade na sebi i svom profesionalnom razvoju uz podršku mentora.

Podstičemo prijave iz manjih i udaljenih sredina jer nam je cilj da podržimo pojedince koji nemaju u svojim lokalnim sredinama iste prilike za profesionalnu podršku i usavršavanje kao što je to slučaj u većim gradovima.

ZA DETALJNO OBJAŠNJENJE I SVA PITANJA KOJA SE TIČU APLICIRANJA, POGLEDAJTE FAQ DOKUMENT

Učesnici u prethodnim ciklusima našeg programa dolazili su iz različitih delova Srbije i bavili se raznovrsnim oblastima kulture, umetnosti, kreativnih industrija i medija, ali je svima bila zajednička želja da rade na sebi, da se usavršavaju i da uz pomoć mentora rade na realizaciji svojih ciljeva i svom profesionalnom i ličnom razvoju. Ovogodišnji program je regionalnog karaktera i pozivamo potencijalne učesnike iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije da se prijave.

Neki od naših alumnista, mentija iz prethodnih ciklusa programa su:

Miloš Milovanović, kontrabasista i osnivač festivala „Bass passion“, televizijski producent i prezenter; Katarina Ivakić, preduzetnica i pokretačica prve body positivity zajednice „Kataliza”; Maja Ćurčić, predsednica udruženja „Art Aparat” koje podučava i osnažuje decu i osetljive društvene grupe; Milesa Milinković, direktorka međunarodnog festivala „Uhvati film”; Nikola Andonov, arhitekta koji je predstavljao Srbiju na Bijenalu u Veneciji 2012. i pokretač FabLab-a; Marko Radenković, osnivač prvog dizajn inkubatora u Srbiji „Nova Iskra”; Lidija Ham Milovanović, saradnica za odnose sa javnošću Narodnog muzeja u Beogradu; Vesna Ivanović, školska bibliotekarka u selu Mačkat; Andrija Mamutović, nagrađivani mladi pijanista iz Niša; Bojana Bačić, novinarka dnevnog lista „Danas”; Bojana Lukić, slikarka i autorka dečjih radionica iz oblasti vizuelne kulture; Dunja Pešut, profesorka srpskog jezika i književnosti u Bačkoj Topoli; Dušan Kalejski, dramski pedagog iz Zrenjanina; Marina Prohaska, menadžerka digitalnih komunikacija u neprofitnom sektoru; Milan Marković, kustos – pedagog u Muzeju u Smederevu; Lana Nikolić, novinarka Radio Beograda 202; Lidija Milašinović, direktorka Narodnog muzeja u Kikindi i mnogi drugi talentovani, proaktivni i posvećeni profesionalci.

Važni kriterijumi za izbor mentija u VI ciklusu:

Značaj dosadašnjeg doprinosa u okviru kulture, umetnosti, kreativnih industrija, medija, kulturnog nasleđa i drugih gore navedenih oblasti – ovo iskustvo gledamo u odnosu na pokrenute inicijative, realizovane projekte i različita dostignuća, a posebno cenimo aktivnosti, projekte i prakse koje pokazuju ličnu inicijativu, bile one volonterske, u okviru organizacije, institucije, tima ili Vas kao samostalnog profesionalca.

Inovativnost i autentičnost u pristupu i praksama – želja za istraživanjem novih pristupa i eksperimentisanjem, pronalaženjem sopstvenog izraza, unapređivanjem postojećih praksi, bilo da se radi o inovativnoj ideji, načinu na koji radite, organizujete aktivnosti, komunicirate svoje ideje ili pristupate stvaranju umetničkih dela.

Posvećenost razvoju društva i savremenim društvenim fenomenima – kroz ovaj kriterijum vrednujemo one pojedince, njihove ideje i projekte koji povezuju kulturu, umetnost, kreativne industrije i medije sa savremenim društvenim i političkim izazovima i deluju aktivistički.

Cilj koji želite da postignete tokom godinu dana rada sa mentorom i učešćem u programu – značajno je da potencijalni učesnici pre nego što pošalju prijavu za program jasno promisle kojim konkretnim ciljevima, idejama ili projektima žele da se posvete tokom godinu dana uz podršku mentora.

ŠTA DOBIJATE UČEŠĆEM U PROGRAMU?

Individualnu podršku mentora koga pažljivo biramo u skladu sa Vašim potrebama, interesovanjima i ciljevima. Sa mentorom imate mesečne sastanke na kojima diskutujete o izazovima sa kojim se suočavate, oblastima u kojima želite da se razvijate i temama o kojima želite da učite, u periodu od novembra 2021. do novembra 2022. godine.

Mesečni edukativni program (onlajn), koji se sastoji iz treninga praktičnih veština (soft skills veštine) i radionica i predavanja na najaktuelnije i najrelevantnije teme kulturne politike, savremene umetnosti, kreativnih industrija i sl.

Umrežavanje – dobićete priliku da upoznate polaznike i mentore iz čitavog regiona, da sa njima sarađujete i razmenjujete znanja i iskustva. Učešćem u programu postaćete deo mreže izuzetnih profesionalaca iz različitih oblasti, ambasadora ideje mentorstva, razmene znanja i iskustva i celoživotnog učenja.

Priručnik o mentorstvu i različite informativne materijale o mentorstvu i profesionalnom razvoju tokom trajanja programa;

Promociju i afirmaciju istaknutih aktivnosti i rezultata Vašeg rada i organizacije / institucije kao primera dobre prakse i inspiracije drugima

Kontinuiranu podršku našeg tima.

Posebno značajan aspekt programa je multidisciplinarnost, sa fokusom na intersektorskom povezivanju – u program su uključeni mentori i mentiji iz civilnog, javnog i privatnog sektora, a mentori u programu su domaći ili strani profesionalci iz različitih oblasti – kulture, umetnosti, diplomatije, biznisa, politike, društvenih nauka, obrazovanja, menadžmenta, ljudskih resursa, marketinga, medija i drugih oblasti.

Cilj je da se na taj način, odabirom mentora koji pripadaju različitim sektorima, generacijama i profesijama, i koji dolaze iz različitih zemalja regiona, podstakne umrežavanje, razmena i saradnja, kao i da omogućimo mentijima da steknu specifična znanja i iskustva iz drugih oblasti, koja su im inače uglavnom nedostupna.

NAPOMENA: Tim Kreativnog mentorstva će redovno pratiti epidemiološku situaciju i u skladu sa tim će revidirati i uklapati plan radionica. Ukoliko uslovi budu to zahtevali, u cilju bezbednosti svih učesnika, ceo program će se odvijati onlajn, uključujući 2 glavna događaja.

Neki od mentora u prethodnim ciklusima našeg programa bili su:

Olga Svoboda, direktorka za razvoj rešenja u TACK TMI, globalnoj kompaniji za konsalting i trening; Ivan Milivojev, jedan od osnivača nekoliko festivala u Srbiji i regionu: EXIT festival, Warriors Dance Festival, Sea Dance Festival, R:EVOL:UTION i #DEV9T; Iva Čukić, direktorka Instituta za urbane politike, osnivačica i programska direktorka Ulične galerije; Anđelka Janković, producentkinja i kulturna preduzetnica, menadžerka marketinga Bitef festivala; Nathan Koeshall, direktor i suosnivač organizacije „Catalyst Balkans“ koja podržava razvoj i širenje filantropije u regionu, Mihailo Janković, tadašnji direktor kompanije Nectar Group, dobitnik nagrade za razvoj liderstva među mladima; dok su u prva četiri ciklusa mentori pored ostalih bili i Lazar Džamić, kreativni strateg, donedavno šef tima za brend strategiju u Guglovom kreativnom think-thank-u ZOO u Londonu; Natali Beljanski, izvršna direktorka Festivala uličnih svirača iz Novog Sada; Joachim Waern, zamenik šefa misije Ambasade Švedske u Beogradu; Miša Stojiljković, novinar, psiholog i medijski savetnik; Ana Pejović, tadašnja menadžerka projekata organizacije „Krokodil“, Toni O`Brajan, nekadašnji direktor British Council-a za Zapadni Balkan; Jasna Dimitrijević, direktorka Zadužbine Ilija M. Kolarac; Milan Savić, direktor međunarodnog festivala saksofona „Belgrade Saxpirience“; Marija Desivojević Cvetković, potpredsednica Delta Holdinga; Maja Lalić, kreativna direktorka „Miksera“; Branislav Dimitrijević, profesor i teoretičar umetnosti; Milan Petrović, tadašnji predsednik Srpske asocijacije menadžera; Helen Laršon, tadašnji ataše za kulturu Ambasade Švedske u Beogradu, i mnogi drugi.

Više o mentorima iz prethodnih ciklusa, kao i njihovim utiscima o programu i značaju koji je za njih imao pogledajte na našem sajtu u delu Alumni mreža.

Obaveze i odgovornosti odabranih učesnika:

Viđanje sa mentorom najmanje na mesečnom nivou, uživo ili online na sastancima za koje se pripremaju i organizuju u skladu sa dogovorom sa mentorom; proaktivan pristup mentorskom odnosu, poštovanje mentorovog izdvojenog vremena i truda kao i rad na ličnom i profesionalnom razvoju i ostvarivanju postavljenih ciljeva;

Prisustvo i aktivno učešće na radionicama i treninzima koji se održavaju u proseku jednom mesečno, u periodu od novembra 2021. do novembra 2022. godine, sa obaveznim učešćem na: Radionici postavljanja ciljeva 13. oktobra 2021. (online), Uvodnom treningu u program/Kick off-u 27. i 28. novembra 2021. (uživo u Beogradu), kao i Srednjeročnoj radionici/Mid-term-u koja se održava u maju 2022. godine (uživo u Beogradu).

*Važno: program ima dvostepeni format i od mentija se očekuje da se do Srednjeročnog okupljanja, koje se održava u maju 2022. godine, vide najmanje pet puta (uživo ili online) sa svojim mentorom, što je uslov za prelazak na drugi nivo programa koji traje od juna do novembra 2022. godine. Uz to, od mentija se očekuje da prisustvuju na 70% edukativnog programa (online) tokom ciklusa da bi ga uspešno završili.

Informisanje tima „Kreativnog mentorstva” o saradnji sa mentorom i ostvarivanju postavljenih ciljeva kroz upitnik i telefonske evaluacije.

* Napomena: neke od radionica će biti na engleskom jeziku, pa je znanje engleskog jezika preduslov za učešće u programu.

Učešće u programu Kreativno mentorstvo je besplatno, zahvaljujući mentorima koji programu doprinose pro-bono, kao i pokroviteljima i partnerima programa koji prepoznaju vrednost i potencijal „Kreativnog mentorstva” i podržavaju nas iz godine u godinu. Program naplaćuje jednokratnu naknadu u iznosu od 3.000 RSD za obradu prijave iz Srbije, odnosno 25 EUR za prijave iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske (detaljne instrukcije o uplatama možete naći u tekstu ispod).

U okviru programa će biti dodeljeno nekoliko stipendija onim učesnicima koji nisu u mogućnosti da pokrivaju putne troškove i na taj način će im deo putnih troškova biti pokriven za učešće na 2 treninga koji se održavaju uživo u Beogradu.

KAKO SE PRIJAVITI

Svi zainteresovani za učešće u programu treba da se prijave tako što će najkasnije do 21. septembra u 23:59h popuniti i poslati prijavni formular i priložiti skorašnji CV na svom ili engleskom jeziku, kao i skeniranu uplatnicu kao dokaz plaćene naknadu za obradu prijave.

Potrebni podaci za uplatu:

Za uplate iz Srbije 

Primalac: Udruženje „Kreativno mentorstvo”
Adresa primaoca: Palackova 13/7, 11000 Beograd, PIB 108910308
Svrha plaćanja: Naknada za obradu prijave
Šifra plaćanja: 189
Iznos: 3.000,00 RSD
Račun primaoca: 160–427704- 80

Za uplate iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske

SWIFT:DBDBRSBG
Iznos: 25 EUR

Banca Intesa ad Beograd
Adresa: Milentija Popovica 7b
11070 Novi Beograd
Republic of Serbia

IBAN: RS35160005400001189705
KREATIVNO MENTORSTVO
Adresa: PALACKOVA 13/7
Beograd
Republic of Serbia

Napomena:

Za popunjavanje prijavnog formulara, najbolje je odvojiti nekoliko sati, ali je pre finalnog popunjavanja potrebno da odvojite vreme i razmislite o pitanjima iz formulara. Sva pitanja je moguće videti odjednom, ali ne postoji mogućnost da nakon započetog popunjavanja formulara sačuvate izmene i nastavite kasnije. Formular se mora popuniti odjednom, ali vam savetujemo da ga pročitate detaljno što pre i da pripremite svoje odgovore. Svi kandidati će dobiti automatsku potvrdu sa platforme Google Forms da su njihove prijave stigle, kao i kopiju prijave.

Organizatori neće davati pojedinačne komentare na prijave.

Važni datumi

17. septembar u 23.59h — Rok za prijave za učešće u VI ciklusu programa „Kreativno mentorstvo“

27. septembar – 5. oktobar — Intervjui online sa kandidatima koji su prošli u drugi krug

prva polovina oktobra — Objavljivanje konačnih rezultata selekcije

13. oktobar — Radionica postavljanja ciljeva online

27. i 28. novembar 2021. — Uvodni trening/Kick-off (dvodnevni trening u Beogradu, uživo)

maj 2022. - Srednjeročno okupljanje/Mid-term (celodnevni trening u Beogradu, uživo)

novembar 2022. — Završno okupljanje, proslava i sumiranje iskustava iz programa/Wrap-up - online.

Za više informacija o organizaciji, posetite  stranicu: O nama i stranicu O programu. O metodologiji mentorstva na kojoj se zasniva program, možete čitati na stranici Baza znanja.

Pogledajte i FAQ dokument sa najčešće postavljanim pitanjima, u kome možete naći mnoštvo korisnih informacija!

Ukoliko budete imali još neka pitanja, pošaljite nam mejl na info@kreativnomentorstvo.com ili nas kontaktirajte na nekoj od društvenih mreža.