„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com

Ključ uspešnog mentorskog odnosa je redovno osvrtanje na mentorski proces, u cilju provere njegovog funkcionisanja. Između dva sastanka (obično jednom mesečno) trebalo bi da izdvojite 10-30 min kako

Aktivno slušanje je jedan od najvažnijih alata koji se koriste u mentorskom procesu. Podrazumeva svesnu nameru da se ne čuju samo reči koje mentor(ka)/menti izgovara, već da se

Pravila igre definišu između mentora/ke i mentija šta jeste, ali i šta nije dozvoljeno u toku trajanja mentorskog odnosa. Ovaj alat vam nudi nekoliko primera dobro ustanovljenih pravila

Osnova uspešnog mentorskog procesa je postojanje jasne slike o onome što želite da postignete. Veoma je važno dobro promisliti zbog čega ulazite u mentorski proces, šta očekujete da

Nakon svakog sastanka, po mogućstvu istog dana, menti bi trebalo da izdvoji 30-60min za svoju refleksiju i razmišljanje. Kroz rad sa 70 mentorskih parova u programu “Kreativno mentorstvo”,