„Kreativno mentorstvo” afirmiše mentorstvo kao alat ličnog i profesionalnog razvoja, jača kapacitete sektora kulture i pruža podršku perspektivnim profesionalcima zainteresovanim za usavršavanje, umrežavanje i razmenu znanja i iskustva. Želimo da izgradimo, okupimo i podržimo zajednicu motivisanih i društveno odgovornih pojedinaca koja će doprineti razvoju društva zasnovanom na kreativnosti, kulturi, znanju i međusobnoj saradnji.

+381691911996
info@kreativnomentorstvo.com
aktivno slusanje

Aktivno slušanje

Aktivno slušanje je jedan od najvažnijih Alata koji se koriste u mentorskom procesu. Podrazumeva svesnu nameru da se ne čuju samo reči koje mentor(ka)/menti izgovara, već da se razume poruka koju on(a) pokušava da nam prenese. Umesto da razgovor vidimo kao priliku za iznošenje sopstvenog mišljenja, aktivno slušanje podrazumeva trud, prilagođavanje, fokus i empatiju prema sagovorniku. Utemeljeno je na želji i nameri da svet posmatramo iz perspektive mentora(ke)/mentija.

Osnovna pravila aktivnog slušanja:

  • Odlučite da ćete slušati;
  • Usmerite svu pažnju na ono što Vam mentor(ka)/menti govori, kako verbalno tako i govorom tela;
  • Pokažite razumevanje i interesovanje, kako verbalno tako i govorom tela;
  • Postavljajte otvorena pitanja;
  • Proverite da li ste dobro razumeli, ili pitajte ukoliko nešto niste dobro razumeli;
  • Obratite pažnju da ne prekidate sagovornika previše često;
  • Koristite „JA” poruke – poruke koje nisu generalizujuće, već se odnose na lične primere i vašu tačku gledišta;
  • Ponudite sagovorniku/ci novu perspektivu određene situacije i uvid u različite mogućnosti.